Hải Phát Invest: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro

- Thứ Năm, 22/09/2022, 12:57

Trước tình hình thị trường Bất động sản có nhiều biến động trong năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát đã tăng cường trong công tác Quản trị doanh nghiệp để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest; mã: HPX) đã có Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 đã soát xét. Theo đó, đến giữa năm, tổng tài sản của HPX đạt mức 10.041 tỷ đồng, tăng 4,7 % so với thời điểm đầu năm.

Mặc dù tổng tài sản tăng nhưng chất lượng tài sản lại có phần xấu đi. Theo đó, Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ chỉ còn 279 tỷ đồng (đầu năm 634 tỷ đồng). Hàng tồn kho tăng từ 3.789 tỷ đồng lên 4.093 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản để bán đang xây dựng đang tồn 2.915 tỷ đồng; bất động sản để bán đã hoàn thành đang tồn 612 tỷ đồng.

Hải Phát Invest: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro -0
Phối cảnh dự án HP Intermix Bắc Giang của Hải Phát Invest.

Đến ngày cuối tháng 6, Hải Phải Invest có nợ phải trả đạt mức 6.498 tỷ đồng, tăng 6,9 % so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính đạt mức 5.311 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp Đại hội Đồng cổ đông công bố, HPX đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt tối thiểu 2.700 tỷ đồng và lợi nhuận tối thiểu đạt 450 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý 2, doanh nghiệp này đạt 21,5 % doanh thu và 12,2 % lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

Về kế hoạch kinh doanh cốt lõi, trong năm 2022 Hải Phát đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, tâp trung triển khai thực hiện đầu tư và kinh doanh, trong đó chú trọng đẩy nhanh công tác bán buôn các dự án đủ điều kiện như: Dự án HP Galaxy Cao Bằng, Dự án HP Intermix Bắc Giang, The Seahara Bình Thuận, Dự án Kalong Riverside Móng Cái, Dự án Hải Yên Móng Cái, Dự án đấu giá Lào Cai… Đồng thời tiếp tục mở rộng quỹ đất, đẩy nhanh hoàn thiện pháp lý cho các dự án hợp tác đầu tư như: Dự án Đảo Ngọc, Hòa Bình.

Song song với các chỉ tiêu kinh doanh chính, các chỉ tiêu về công tác quản lý vận hành, quản trị nội bộ cũng được Ban Lãnh đạo Công ty chỉ đạo sát sao các Ban chuyên môn trong Công ty cần bám sát và kiên định mục tiêu trọng tâm đã đề ra, đồng thời tận dụng các cơ hội để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, hoàn thiện cấu trúc hệ thống, để từ đó xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể, hiệu quả để đạt được các mục tiêu chiến lược.

Với sự nỗ lực và kiên định với mục tiêu đã đề ra, trong thời gian qua đối với các gói trái phiếu đến hạn, HPX đã thực hiện việc thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo đúng lịch thanh toán. Từ đầu năm 2022 đến nay, HPX đã thực hiện thanh toán tiền gốc và mua lại các gói trái phiếu với số tiền tương ứng là 912,5 tỷ đồng.

Gia Hân