Digiworld: Tăng mạnh khoản phải thu từ chuỗi cửa hàng của FPT

- Thứ Hai, 21/11/2022, 15:13 - Chia sẻ

Dữ liệu tài chính quý 3.2022 thể hiện, CTCP Thế giới số (Digiworld, Mã chứng khoán: DGW) có doanh thu thuần tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 6.065 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 68% đạt 180 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của DGW đạt 17.984 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 528 tỷ, lần lượt tăng 38% và tăng 60% so với cùng kỳ.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày cuối tháng 9.2022, tổng tài sản của Digiworld đạt mức 6.609 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Về chất lượng tài sản, DGW đang có khoản phải thu trị giá 2.259 tỷ đồng.

Digiworld: Tăng mạnh khoản phải thu từ chuỗi cửa hàng của FPT -0
Hết quý 3, khoản phải thu của Digiworld từ chuỗi bán lẻ của FPT tăng mạnh so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm tới 95 % đạt mức 2.149 tỷ đồng. Theo thuyết minh của DGW, doanh nghiệp đang có khoản phải thu hơn 900 tỷ đồng từ các đơn vị gồm: chuỗi Thế Giới Di Động và chi nhánh là 576 tỷ đồng; chuỗi cửa hàng FPT Shop là 251 tỷ đồng; Phong Vũ là 98 tỷ đồng. Giá trị phải thu tại chuỗi cửa hàng FPT tăng mạnh nhất từ mức gần 4 tỷ thời điểm đầu năm vọt lên 251 tỷ.  

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của DGW hết quý 3 đang ở mức 2.907 tỷ đồng, trong đó tồn đọng lớn nhất là giá trị hàng hoá đạt mức 2.497 tỷ đồng và 382 tỷ hàng hoá mua đang trên đường vận chuyển tới.

Hết quý 3, lượng tiền, tương đương tiền của Digiworld giảm từ 1.494 tỷ đồng ngày đầu năm về 987 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản.

Nợ phải trả của DGW đang ở mức 4.369 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là nợ vay tài chính ngắn hạn đạt mức 2.372 tỷ đồng (tăng 1.255 tỷ đồng so với ngày đầu năm), đến từ các khoản vay ngân hàng. Chi phí lãi vay trong 9 tháng đầu năm do đó cũng tăng tương ứng gấp gần ba lần cùng kỳ lên hơn 57 tỷ đồng.

Gia An
#