Đại gia chăn nuôi DABACO thu hơn 800 tỷ từ bất động sản, dòng tiền kinh doanh âm

- Thứ Tư, 04/01/2023, 10:50 - Chia sẻ

Nợ phải trả của DABACO đạt mức 6.448 tỷ đồng, vượt qua vốn chủ sở hữu của DABACO đang ở mức 4.865 tỷ đồng. DABACO ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021 đang ở mức 620 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DABACO, mã chứng khoán: DBC) là một tập đoàn hoạt động đa ngành nghề, trong đó, lĩnh vực chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, giống gia cầm và chế biến thực phẩm.

Năm 1996, công ty được thành lập với tên gọi là Công ty Nông sản Hà Bắc. Năm 1997, công ty được đổi tên thành Công ty Nông sản Bắc Ninh (do tách tỉnh Hà Bắc thành Bắc Ninh và Bắc Giang. Ngày 26.3.2011, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Theo dữ liệu tài chính hợp nhất quý 3.2022 mới công bố, DABACO có doanh thu 3.665 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ giá vốn, Công ty thu về 485,6 tỷ lợi nhuận gộp. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 206 tỷ đồng, so với cùng kỳ là 138 tỷ đồng.

Đại gia chăn nuôi DABACO thu hơn 800 tỷ từ bất động sản, dòng tiền kinh doanh âm -0
Diễn biến lợi nhuận sau thuế của DABACO (Đơn vị: tỷ đồng).

Luỹ kế 9 tháng năm 2022, DABACO ghi nhận doanh thu 9,339 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu thể hiện, mặc dù là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh cốt lõi là chăn nuôi nhưng DABACO thu về hơn 843 tỷ đồng từ kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng. Chỉ số này tăng đột biến so với mức 231 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021. 

Nguồn thu từ bất động sản, xây dựng nêu trên cũng giúp DABACO “gánh” mảng nuôi heo của DABACO. Kết quả, 9 tháng đầu năm, DABACO mang về 229 tỷ đồng tiền lãi sau thuế.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày cuối tháng 9.2022, tổng tài sản của DBC đạt mức 11.314 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, có hơn 4.000 tỷ đồng hàng tồn kho. Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của DABACO đạt mức 6.448 tỷ đồng, vượt qua vốn chủ sở hữu của DABACO đang ở mức 4.865 tỷ đồng. Vay nợ tài chính của DABACO tăng, trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn tăng mạnh thêm hơn 769 tỷ đồng sau 9 tháng.

Về tình hình lưu chuyển tiền tệ, cuối tháng 9, DABACO ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021 đang ở mức dương 620 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư của DABACO âm 816 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính cho thấy DABACO thu được hơn 7.000 tỷ đồng từ đi vay, sau khi trả gốc hơn 6.000 tỷ đồng, dòng tiền tài chính đang ở mức 876 tỷ đồng. Nhờ dòng tiền tài chính, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của DBC duơng 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền này chủ yếu đến từ đi vay nên khó mang lại lợi ích dài hạn cho doanh nghiệp.

Tú Anh
#