Cưỡng chế thuế hơn 123 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C

- Thứ Ba, 10/01/2023, 11:52 - Chia sẻ

Vừa qua, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-ĐT về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty cổ phần Thái Sơn E & C, địa chỉ số 32 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, mã số thuế: 0309425470 để thi hành nội dung công văn số 58718/CCTQ1-QLN ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Chi Cục thuế Quận 1. Lý do bị cưỡng chế bởi Công ty cổ phần Thái Sơn E & C có tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là hơn 123 tỷ đồng.

Cưỡng chế thuế hơn 123 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C -0
Công ty cổ phần Thái Sơn E&C bị cưỡng chế hơn 123 tỷ đồng tiền thuế.

Theo Quyết định, Công ty cổ phần Thái Sơn E & C phải nghiêm chỉnh thực hiện, và Quyết định có hiệu lực thi hành trong vòng 1 năm kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 5 tháng 1 năm 2024. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách Nhà nước.

Văn Anh
#