Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần Dệt Long An vì nợ thuế hơn 11,6 tỷ đồng

- Thứ Bảy, 18/11/2023, 10:10 - Chia sẻ

Công ty Cổ phần Dệt Long An bị Cục Thuế tỉnh Long An cưỡng chế thuế bằng hình thức ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế hơn 11,6 tỷ đồng.

Long An: Nợ thuế hơn 11,6 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Dệt Long An bị cưỡng chế thuế -0
Công ty Cổ phần Dệt Long An nợ thuế hơn 11,6 tỷ đồng nên bị Cục Thuế tỉnh Long An ra quyết định cưỡng chế thuế.

Cục Thuế tỉnh Long An vừa công khai quyết định (số 2858/QĐ-CTLAN) ngày 15.11.2023 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Dệt Long An (Công ty Dệt Long An).

Công ty Dệt Long An có mã số thuế: 1100797422, địa chỉ kinh doanh tại: Cầu Voi, Quốc lộ 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Quyết định trên được ban hành để thi hành thông báo số 9007/TB-CTLAN ngày 8.11.2023 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc thông báo tiền thuế nợ.

Lý do bị cưỡng chế: Công ty Dệt Long An có số tiền nợ thuế quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế hơn 11,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cưỡng chế từ 15.11.2023.

Cùng ngày, Cục Thuế tỉnh Long An cũng ra thông báo (số 6941/TB-CTLAN) về việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Dệt Long An. Lý do thông báo ngừng sử dụng hóa đơn: Công ty Dệt Long An không chấp hành thông báo số 9007/TB-CTLAN ngày 8.11.2023 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc thông báo tiền thuế nợ.

Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Long An: người nộp thuế (tức Công ty Dệt Long An) sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (ngày 15.11.2023) thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh). 

Quang Phương
#