Cưỡng chế hơn 8,4 tỷ đồng tiền thuế đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có hiệu lực

- Thứ Năm, 26/10/2023, 07:51 - Chia sẻ

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định cưỡng chế thuế hơn 8,4 tỷ đồng vì đơn vị này nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty Cổ phần Khai thác Cảng Phú Mỹ bị cưỡng chế thuế vì nợ hơn 8 tỷ đồng
Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành quyết định (số 2616/QĐ-CTBRV) ngày 25.10.2023 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Doanh nghiệp này có mã số thuế 3500101717. Địa chỉ doanh nghiệp tại số 1007/17 đường 30-4, phường 11, TP Vũng Tàu. Việc cưỡng chế thuế này là để thi hành thông báo 11880/TB-CCTKV ngày 11.9.2023 của Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo về việc thông báo tiền nợ thuế.

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị cưỡng chế thuế vì có tiền thuế nợ quá 90 ngày từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế hơn 8,4 tỷ đồng.

Cùng ngày, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng ra thông báo (số 7194/TB-CTBRV) về việc ngừng sử dụng hóa đơn với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lý do thông báo ngừng sử dụng hóa đơn: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không chấp hành thông báo tiền thuế nợ số 11880/TB-CCTKV ngày 11.9.2020 của Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo.

 “Người nộp thuế sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (ngày 26.10.2023) thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh), thông báo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập từ năm 1998, đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề, ngành nghề chính là buôn bán thực phẩm.

Quang Phương
#