Chứng khoán MB (MBS): Hoạt động môi giới chứng khoán sụt giảm, lợi nhuận đi lùi so với cùng kỳ

- Thứ Sáu, 13/01/2023, 14:13 - Chia sẻ

Trong 4 quý gần đây, doanh thu hoạt động của Chứng khoán MB liên tục giảm từ mức gần 659 tỷ đồng trong quý 4.2021 xuống 430 tỷ quý 3.2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) có tiền thân là Công ty Chứng khoán Thăng Long được thành lập từ năm 2000 bởi Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB).

MBS là một trong 5 công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Các lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm dịch vụ chứng khoán, dịch vụ nghiên cứu và dịch vụ ngân hàng đầu tư. MBS được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2016.

Dữ liệu tài chính được công bố cho thấy, quý 3.2022, CTCP Chứng khoán MB (Mã chứng khoán: MBS) có sự đi xuống về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý 3 của MBS đạt 430 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ cho vay và phải thu là lớn nhất, đạt 189,7 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 151 tỷ đồng, giảm 38 % so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 28,1 tỷ đồng, tăng 54,7%. Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL là 31,9 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động của Chứng khoán MBS là 152,1 tỷ đồng trong quý 3, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí lãi vay của công ty tăng 16% lên 96 tỷ đồng.

Chứng khoán MB (MBS): Hoạt động môi giới chứng khoán sụt giảm, lợi nhuận đi lùi so với cùng kỳ -0
Từ quý 4.2021 đến quý 3.2022, doanh thu hoạt động của MBS liên tục sụt giảm.

Kết quả là, lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán MB giảm 34% so với cùng kỳ, xuống mức 152 tỷ đồng. Tương tự, lãi sau thuế của công ty trong quý 3 đạt 121 tỷ đồng, xuống mức 34,1%.

Trong 4 quý gần đây, doanh thu hoạt động của Chứng khoán MB liên tục giảm từ mức đỉnh gần 659 tỷ đồng trong quý 4.2021 xuống 430 tỷ quý 3.2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu hoạt động và lãi ròng của MBS là 1.552 tỷ đồng và 442 tỷ đồng. Như vậy, MBS thực hiện được 51,3% chỉ tiêu doanh thu và 40% chỉ tiêu lợi nhuận được thông qua tại đại hội cổ đông.

Tổng tài sản của MBS tại ngày 30.9 là 12.034 tỷ đồng, tăng khoảng 88 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản gồm cho vay (7.102 tỷ đồng), đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1.786 tỷ đồng), tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (598 tỷ đồng) và tiền – tương đương tiền (639 tỷ đồng).

Trong quý 3, Chứng khoán MB đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ, đưa tổng quy mô cho vay margin lên 6.607 tỷ đồng, cao hơn gần 1.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 6. Đây cũng là quy mô cho vay margin lớn nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Tú Anh
#