Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực

- Thứ Sáu, 19/04/2024, 18:50 - Chia sẻ

Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa thêm 2 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và giao Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo 1 vụ án.

Ngày 19.4, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong quý I.2024, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực -0
Đà Nẵng đưa thêm 2 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi

Theo đó, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa thêm 2 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và giao Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo 1 vụ án. Ban Chỉ đạo đánh giá, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố đã có nhiều nỗ lực, phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng; Cung cấp tài liệu, chuyển hồ sơ, thông tin về vụ việc, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành kết luận điều tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã ban hành cáo trạng đối với 5 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Tòa án nhân dân thành phố đưa ra xét xử đối với 2 vụ án và chuẩn bị đưa ra xét xử 4 vụ án; đã thực hiện bán đấu giá đối với 2 tài sản liên quan đến các bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng số tiền 42,9 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện quy chế làm việc, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức phiên họp lần thứ 7 để thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong quý I.2024 và cho ý kiến đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II.2024;

Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25.12.2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 22.11.2023, Phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Ban hành kế hoạch thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nêu tại Báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật của Nhà nước.

Hoàn chỉnh, ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo cho phù hợp với Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định về kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo theo hướng mở rộng đối tượng, phạm vi kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy trên lĩnh vực phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là các quy định của Trung ương về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trên một số lĩnh vực cho hơn 5.200 cán bộ, đảng viên tại 85 điểm cầu.

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung về: tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 6 đến nay; tình hình thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước quý I.2024; tiến độ, kết quả thi hành các Bản án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành các bản án; sửa đổi Quy định xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 22/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Tấn Tài
#