Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước

- 12/04/2024, 21:18 - Chia sẻ

Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước” đã diễn ra chiều nay, 12.4, tại Nhà Quốc hội. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì phiên họp.

Xuân Sơn - Hoàng Long
#