Lâm Đồng: Giao phương tiện cho người làm công điều khiển vi phạm, Công ty TNHH Triệu Khánh bị phạt 145 triệu đồng

- Thứ Bảy, 03/02/2024, 11:48 - Chia sẻ

Công ty TNHH Triệu Khánh giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện vi phạm quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ nên bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt 145 triệu đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định (số 250/QĐ-XPHC) xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Triệu Khánh (Công ty Triệu Khánh). Công ty Triệu Khánh, số 29 thôn Phú Thịnh, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng; Mã số doanh nghiệp: 5800543477; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 26.10.2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 2.6.2023.

Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Văn Lành, chức danh: Giám đốc.

Công ty Triệu Khánh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 33 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28.12.2021 của Chính phủ.

Quy định tại khoản 14 Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28.12.2021 của Chính phủ.

Với hành vi vi phạm trên, Công ty Triệu Khánh bị xử phạt 145 triệu đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Triệu Khánh và Giám đốc công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Trong vòng 10 ngày, Công ty Triệu Khánh phải thực hiện nộp tiền phạt, nếu quá thời hạn mà Công ty Triệu Khánh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Quang Phương
#