Lâm Đồng: Yêu cầu Công ty Cổ phần Hikari Đà Lạt chấp hành nghiêm quyết định xử phạt

- Thứ Sáu, 26/01/2024, 15:24 - Chia sẻ

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Đức Trọng giám sát, đôn đốc Công ty Cổ phần Hikari Đà Lạt chấp hành nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu không chấp hành thì xử lý theo quy định.

Lâm Đồng: Tiếp tục yêu cầu Công ty Cổ phần Hikari Đà Lạt dừng thi công công trình để khắc phục các sai phạm về lĩnh vực xây dựng -0
Phối cảnh một phần công trình của Công ty Cổ phần Hakari Đà Lạt

Ngày 26.1, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 820/UBND-XD liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng của Công ty Cổ phần Hikari Đà Lạt (Công ty Hakari Đà Lạt) tại khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Trọng giám sát, đôn đốc Công ty Hikari Đà Lạt chấp hành nghiêm Quyết định (số 06/QĐ-XPHC ngày 5.1.2024) xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, các biện pháp khắc phục hậu quả; Trường hợp Công ty không chấp hành thì xử lý theo quy định; Đồng thời, thực hiện nghiệm việc ngưng thi công các công trình, hạng mục công trình vi phạm tại dự án và chỉ được thi công xây dựng các công trình, hạng mục công trình khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm về quy hoạch, đầu tư, xây dựng tại Khu công nghiệp Phú Hội thuộc trách nhiệm quản lý địa bàn trong thời gian tới.

Lâm Đồng: Tiếp tục yêu cầu Công ty Cổ phần Hikari Đà Lạt dừng thi công công trình để khắc phục các sai phạm về lĩnh vực xây dựng -0
Phối cảnh công trình nhà xưởng của Công ty Cổ phần Hikari Đà Lạt

UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân sau kiểm điểm đúng quy định; Cùng UBND huyện Đức Trọng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghiêm Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, các biện pháp khắc phục hậu quả và việc chấp hành ngưng thi công các công trình của Công ty Hikrari Đà Lạt.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc UBND huyện Đức Trọng và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện các nội dung trên.

Trước đó, ngày 3.1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban bành văn bản số 81/UBND-XD về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại lô F4 và lô F5 khu công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng liên quan đến công trình của Công trình của Công ty Hikari Đà Lạt.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Đức Trọng khẩn trương yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công công trình, xác định hành vi vi phạm, lập hồ sơ xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo báo cáo số 769/BC-UBND ngày 27.12.2023 của UBND huyện Đức Trọng, Công ty Hikari Đà Lạt đã tiến hành thi công công trình tại lô F4 và F5 có nhiều nội dung sai giấy phép xây dựng.

Cụ thể: hạng mục nhà điều hành xây dựng lớn hơn diện tích sàn được cấp phép là 192,59m2 và vượt 1 tầng; Hạng mục nhà xưởng sản xuất chính xây dựng lớn hơn tổng diện tích sàn được cấp phép là 3.904,22m2, vượt 1 tầng; Hạng mục nhà kho chứa nguyên liệu xây dựng lớn hơn diện tích được cấp phép 3.342m2, vượt 1 tầng;

Hạng mục nhà nước tinh khiết, nồi hơi, máy nén khí, sữa chữa cơ điện, giặt đồ, để xe máy, gom rác và bể nước ngầm xây dưng dựng lớn hơn diện tích được cấp phép 1.042,05m2 và vượt 1 tầng; Hạng mục trạm hạ thế, nhà điện & để máy phát điện dự phòng, trạm bơm bể nước ngầm xây dựng lớn hơn diện tích được cấp phép 620,62m2 và vượt 1 tầng.

Trước đó, ngày 8.12.2023, đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Trọng cùng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan có buổi làm việc thực địa liên quan đến vấn đề xây dựng của Công ty Hikari Đà Lạt.

Tại biên bản làm việc, Công ty Hikari Đà Lạt đã thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép đã được cấp tại 5 hạng mục công trình. Tại thời điểm kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính các hạng mục công trình đang xây dựng dở dang, chưa đưa vào sử dụng.

Biên bản làm việc có nêu: tổng mức tiền xử phạt đối với 5 hành vi xây dựng 5 công trình nêu trên là 550 triệu đồng.

Quang Phương
#