Lâm Đồng: Không điều chỉnh tiến độ Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa và dê lai bách thảo

- Thứ Hai, 01/04/2024, 06:50 - Chia sẻ

UBND tỉnh Lâm Đồng không xem xét điều chỉnh tiến độ Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và dê lai bách thảo tại TP. Bảo Lộc của Công ty TNHH Trung Sơn Bảo Lộc, đồng thời yêu cầu ngừng hoạt động xây dựng tại dự án này.

Lâm Đồng: Không điều chỉnh tiến độ, yêu cầu ngừng xây dựng tại Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa và dê lai bách thảo -0
Dự án của Công ty Trung Sơn Bảo Lộc từng khai thác đá, cát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 2443/UBND-NN ngày 29.3.2024 về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi bò sữa và dê lai bách thảo (dự án) của Công ty TNHH Trung Sơn Bảo Lộc (Công ty Trung Sơn Bảo Lộc) tại TP. Bảo Lộc.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng không xem xét điều chỉnh tiến độ dự án của Công ty Trung Sơn Bảo Lộc như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 494/KHĐT-KTN ngày 22.3.2024.

Lý do: diện tích đất thực hiện dự án của Công ty Trung Sơn Bảo Lộc đang bị Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bảo Lộc kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất thực hiện dự án cấp ngày 27.12.2002 (thửa đất số 474, tờ bản đồ số 15, xã Đại Lào).

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Trung Sơn Bảo Lộc ngừng các hoạt động xây dựng, chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến các hoạt động tại dự án; giao UBND TP. Bảo Lộc kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, an toàn đối với các hạng mục công trình, khu vực có nguy cơ sạt lở thuộc dự án (nếu có).

Theo tài liệu, ngày 23.10.2023, Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bảo Lộc có Thông báo số 407/TB-THADS về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nêu trên) với giá hơn 40,7 tỷ đồng.

Năm 2014, Công ty Trung Sơn Bảo Lộc được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án tại tiểu khu 474, xã Đại Lào.

Lâm Đồng: Không điều chỉnh tiến độ, yêu cầu ngừng xây dựng tại Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa và dê lai bách thảo -0
Hình ảnh về khai thác đá, cát gây ô nhiễm môi trường tại dự án của Công ty Trung Sơn Bảo Lộc

Năm 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép khai thác khoáng sản (khai thác đá chẻ và cát làm vật liệu xây dựng thông thường) cho Công ty Trung Sơn Bảo Lộc, thời hạn 5 năm. Công suất khai thác cát 45.000m3/năm, đá chẻ 8.000m3/năm.

Trong quá trình khai thác, Công ty Trung Sơn Bảo Lộc liên tục để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện hàng loạt sai phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường xác định: trình tự khai thác, moong, vách moong khai thác không đúng với hồ sơ thiết kế mỏ được thẩm định, phê duyệt; chưa lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác; chưa lập sổ sách, chứng từ, tài liệu về kỹ thuật làm căn cứ để xác định khối lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Khi mùa mưa đến, lượng nước lớn từ khu khai trường mỏ và mặt bằng sân công nghiệp chảy trực tiếp xuống các rãnh thoát, khe suối tự nhiên, gây xói mòn, cuốn trôi đất, cát làm ô nhiễm dòng chảy, khe suối trong khu vực… 

Quang Phương
#