Tọa đàm “Đưa quy định mới về đất nông nghiệp trong Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống”

- Thứ Ba, 05/03/2024, 14:26 - Chia sẻ

Sáng nay (6.3), tại trụ sở 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Đưa quy định mới về đất nông nghiệp trong Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống”.

Agribank hân hạnh đồng hành cùng tọa đàm

Tọa đàm “Đưa quy định mới về đất nông nghiệp trong Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống” -0

Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội thông qua là một trong những sự kiện pháp lý quan trọng của đất nước; hoàn thiện hệ thống pháp luật có những điểm nghẽn về đất đai; tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương Đảng.

Những chính sách đổi mới, đột phá quy định trong Luật Đất đai 2024 sẽ góp phần quản lý, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả tài nguyên đất đai đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo động lực mới đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Liên quan đến đất nông nghiệp, Luật Đất đai 2024 đã hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý và sử dụng với nhiều quy định mới, trong đó có quy định về đất nông nghiệp.  

Trong bối cảnh đó, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Đưa quy định mới về đất nông nghiệp trong Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống”.

Tọa đàm có sự tham dự của các đại biểu: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Thị Mai Phương; Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu; Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn; PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Trường Đại học Luật Hà Nội; Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Văn Bình; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thị Mai Hiên.

Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ đánh giá những điểm mới, phân tích tác động các quy định mới về đất nông nghiệp đến các chủ thể liên quan; thảo luận, đóng góp vào quá trình đưa luật vào cuộc sống, xây dựng các dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 liên quan đến đất nông nghiệp, bảo đảm tính khả thi, thống nhất trong thực hiện, tạo thuận lợi tối đa cho các cá nhân, tập thể, đơn vị và chủ thể liên quan.

ĐBND
#