MSB: Nợ xấu nhảy vọt, tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro

- Thứ Hai, 11/09/2023, 10:30 - Chia sẻ

Về chất lượng cho vay, tổng nợ xấu tính đến ngày 30.6.2023 của MSB là 3.496 tỷ đồng, tăng 67% so với đầu năm.

Dữ liệu tài chính hợp nhất quý 2.2023 thể hiện, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) có thu nhập thuần hơn 2.210 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng tăng 233%, đạt 811 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng đem về cho ngân hàng 327,7 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh 88% so với cùng kỳ năm ngoái, đem về 65 tỷ đồng cho ngân hàng.

MSB: Nợ xấu nhảy vọt, tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro  -0

Trừ đi các chi phí, MSB báo lãi sau thuế 1.617 tỷ đồng, tăng nhỉnh 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, MSB thu được hơn 4.368 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hoạt động dịch vụ thu được khoản lãi gần 1.082 tỷ đồng, tăng 86%, nhờ tăng thu từ dịch vụ thanh toán (496 tỷ đồng) và tăng mạnh thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý (381 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, một số nguồn thu ngoài lãi sụt giảm như lãi từ kinh doanh ngoại hối (-17%), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (-66%).

Thêm vào đó, MSB trích gần 903 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng (cùng kỳ trích lập 56 tỷ đồng), do đó Ngân hàng lãi trước thuế hơn 3.548 tỷ đồng, tăng 6% trong 6 tháng đầu năm 2023.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của MSB tăng 12% so với đầu năm, lên gần 237.816 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 13% (136,593 tỷ đồng), tiền gửi của khách hàng tăng 7,8% (126.267 tỷ đồng).

MSB: Nợ xấu nhảy vọt, tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro  -0

Về chất lượng cho vay, tổng nợ xấu tính đến ngày 30.6.2023 của MSB là 3.496 tỷ đồng, tăng 67% so với đầu năm. Trong đó, cả ba nhóm nợ xấu đều tăng, tăng mạnh nhất là nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ, tăng 169%). Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ mức 1,71% hồi đầu năm lên 2,56% vào cuối quý 2.

Tú Anh
#