Kho bạc Nhà nước nâng cấp dịch vụ công trực tuyến

- Thứ Tư, 12/10/2022, 10:47 - Chia sẻ

Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục bổ sung các tính năng của chương trình dịch vụ công trực tuyến để phục vụ tốt nhất các đơn vị sử dụng ngân sách, người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, KBNN đang bổ sung tính năng cho phép các đơn vị thuộc Bộ Công an có thể đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến với KBNN để lập, phê duyệt ủy nhiệm chi; xây dựng và triển khai cổng dữ liệu nhận lệnh hoàn phí, lệ phí, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, KBNN bổ sung cổng trao đổi dữ liệu qua internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông.

Kho bạc Nhà nước nâng cấp dịch vụ công trực tuyến -0
Cán bộ KBNN Điện Bàn, Quảng Nam thao tác trên dịch vụ công trực tuyến

Theo thông tin từ KBNN, các thỏa thuận khung đang được KBNN và các bên liên quan triển khai ký kết. 

Về phía KBNN đang khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng chương trình ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật cho việc triển khai thí điểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi thỏa thuận được các bên ký kết.

Hiện nay, hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của KBNN hoạt động ổn định, thông suốt. 100% đơn vị sử dụng ngân sách đã thực hiện các khoản chi ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ giao dịch trên 99,6%.

Số lượng chứng từ chi ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN trung bình mỗi ngày từ 100.000 đến 150.000, những ngày cao điểm đầu tháng và cuối tháng phát sinh từ 150.000 đến 200.000 chứng từ mỗi ngày.

Đặc biệt, đến nay đã có 90% đơn vị sử dụng ngân sách cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động để tra cứu kịp thời biến động số dư tài khoản và kết quả xử lý giao dịch hồ sơ chứng từ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN nhằm phòng ngừa rủi ro và công khai minh bạch.

T.Phong
#