Bài 10:

Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh chi tiêu trăm tỷ thế nào?

- Thứ Sáu, 25/08/2023, 11:28 - Chia sẻ

Năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phê duyệt hơn 103 tỷ đồng để Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm mua sắm tài sản, thiết bị. Năm 2018, đơn vị này tiếp tục trình Sở phê duyệt hơn 186 tỷ đồng…

Hơn 100 tỷ đồng chi mua sắm tài sản, thiết bị mỗi năm

Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh dùng hàng trăm tỷ mua sắm tài sản, thiết bị như thế nào? -0
Năm 2016, Sở KH-CN phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cho Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm hơn 103 tỷ đồng. Ảnh: Quang Phương.

Theo tài liệu, ngày 16.2.2016, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TP. Hồ Chí Minh có quyết định số 73/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản của Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm (Trung tâm). Theo đó, Sở KH-CN phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản để phục vụ hoạt động của Trung tâm. Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch là hơn 103 tỷ đồng. Nguồn vốn sử dụng: Nguồn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hơn 99 tỷ đồng và nguồn từ Quỹ phát triển KH-CN: 3,7 tỷ đồng.

Theo phục lục kế hoạch mua sắm năm 2016 (kèm theo quyết định trên), tổng số tiền hơn 103 tỷ đồng được phân bổ mua tài sản cho nhiều đơn vị của Trung tâm. Cụ thể, Phòng Công nghiệp tài nguyên (hơn 4,9 tỷ đồng) gồm: Mua mới 7 tài sản với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; chuyển tiếp 17 tài sản với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Phòng Nông sản thực phẩm (hơn 10 tỷ đồng) gồm: Mua mới 8 tài sản với hơn 4 tỷ đồng, chuyển tiếp 27 tài sản hơn 6,1 tỷ đồng; Phòng Phân tích sắc ký (hơn 30 tỷ đồng): Mua mới 18 tài sản hơn 12,6 tỷ đồng, chuyển tiếp 18 tài sản hơn 17,6 tỷ đồng; Phòng Nghiên cứu triển khai (không mua mới) chuyển tiếp 39 tài sản với hơn 31,8 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh dùng hàng trăm tỷ mua sắm tài sản, thiết bị như thế nào? -0
Trụ sở Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm tại đường Nguyễn Văn Thủ, quận 1. Ảnh: Quang Phương.

Tiếp đó là các đơn vị: Phòng Phân tích môi trường (không mua mới) chuyển tiếp 25 tài sản tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; Phòng Kỹ thuật thiết bị (không mua mới) chuyển tiếp 10 tài sản hơn 4,5 tỷ đồng; Phòng Vi sinh (hơn 3,7 tỷ đồng) gồm: Mua mới 17 tài sản hơn 1,9 tỷ đồng, chuyển tiếp 16 tài sản hơn 1,8 tỷ đồng…

Ngày 19.3.2018, Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm có văn bản số 226/TTPT-KHTC gửi Sở KH-CN về việc duyệt kế hoạch mua sắm năm 2018. Theo văn bản trên, năm 2018, Trung tâm có nhu cầu mua sắm các thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền hơn 186 tỷ đồng. Trong đó, nguồn tiền từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hơn 167 tỷ đồng; Từ Quỹ phát triển KH-CN là 4,7 tỷ đồng; Từ nguồn cải cách tiền lương hơn 14,2 tỷ đồng.

Cũng giống như kế hoạch mua sắm năm 2016, tổng số tiền hơn 186 tỷ đồng cũng được phân chia mua tài sản cho nhiều phòng ban thuộc Trung tâm.

Cụ thể, Phòng Công nghiệp tài nguyên hơn 15,6 tỷ đồng, Phòng Nông sản thực phẩm hơn 7,6 tỷ đồng, Phòng Phân tích sắc ký hơn 28 tỷ đồng, Phòng Nghiên cứu triển khai hơn 34,9 tỷ đồng, Phòng Phân tích môi trường hơn 14,2 tỷ đồng, Phòng kỹ thuật thiết bị hơn 12,5 tỷ đồng,…

Nhiều tài sản, thiết bị vừa mua năm 2016, năm 2018 trình mua tiếp

Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh dùng hàng trăm tỷ mua sắm tài sản, thiết bị như thế nào? -0
Nhiều tài sản, thiết bị vừa mua năm 2016, năm 2018 Trung tâm trình Sở KH-CN phê duyệt để mua tiếp. Ảnh: Quang Phương.

Đối chiếu phụ lục kế hoạch mua sắm năm 2016 đã được Sở KH-CN duyệt và kế hoạch mua sắm năm 2018 của Trung tâm cho thấy nhiều tài sản đã được duyệt mua năm 2016 nhưng đến năm 2018 Trung tâm tiếp tục lên kế hoạch mua tiếp.

Cục thể Phòng Công nghiệp tài nguyên thuộc Trung tâm vào năm 2016 được duyệt mua mới 3 tài sản gồm: Vật tư sửa chữa máy ICP và mua sắm thay thế (500 triệu đồng); Vật tư sửa chữa máy ICP-MS và mua sắm thay thế (500 triệu đồng); Vật tư sửa chữa máy AAS và mua sắm thay thế (200 triệu đồng). Đến năm 2018, Trung tâm tiếp tục trình Sở phê duyệt cũng 3 nội dung trên nhưng bổ sung cụm từ “hư hỏng đột xuất” với đơn giá lần lượt là: 600 triệu đồng, 600 triệu đồng và 400 triệu đồng.

Tương tự, Phòng Phân tích sắc ký năm 2016 được Sở KH-CN duyệt mua 4 Máy nghiền mẫu khô, 4 Máy nghiền mẫu ướt vớt tổng số tiền 60 triệu. Năm 2018, Trung tâm tiếp tục đề xuất mua tiếp mỗi loại 4 máy với tổng tiền 60 triệu đồng.

Cũng tại phòng này, năm 2016 được Sở duyệt mua 4 tài sản: Phụ tùng thay thế cho hệ HPLC; Phụ tùng thay thế cho hệ LCMS; Phụ tùng thay thế cho hệ GC; Phụ tùng thay thế cho hệ GCMS: đơn giá mỗi loại tài sản là 500 triệu đồng (tổng cộng 2 tỷ đồng). Năm 2018, Trung tâm tiếp tục trình Sở để phê duyệt mua 4 tài sản như trên nhưng số lượng tăng gấp đôi và đơn giá mỗi nội dung mua vẫn 500 triệu đồng (tổng cộng 4 tỷ đồng).

Cũng tại Phòng Phân tích sắc ký, năm 2016 mua các tài sản: Vật tư tiêu hao (côt phân tích, côt SPE, dung môi, hóa chất,…) tổng tiền được Sở KH-CN duyệt là 1 tỷ đồng. Năm 2018 Trung tâm trình sở để duyệt mua tài sản như trên nhưng số lượng gấp đôi và đơn giá 1 tỷ đồng/tài sản (tổng 2 tỷ đồng).

Chưa hết, tại Phòng KHTC năm 2016 được Sở KH-CN duyệt mua 2 máy in tổng tiền 10 triệu. Đến năm 2018, Trung tâm tiếp tục trình để Sở duyệt mua 2 máy in, tổng tiền 10 triệu.

Đáng chú ý, trong kế hoạch mua sắm năm 2018 Trung tâm trình Sở KH-CN nhiều tài sản có đơn giá hàng trăm triệu đồng, tỷ đồng nhưng được thực hiện dưới hình thức mua sắm trực tiếp hoặc chỉ định thầu.

Năm 2016, Sở duyệt cho Trung tâm mua sắm tài sản, thiết bị hơn 100 tỷ đồng; Năm 2018, Trung tâm trình Sở duyệt kế hoạch mua sắm hơn 186 tỷ đồng thế nhưng trong năm 2021, 2022 số tiền mua sắm tài sản của Trung tâm chưa đến 3 tỷ đồng.

Cụ thể tại văn bản 1654/TB-SKHCN ngày 9.6.2022, Sở KH-CN thông báo về việc xét duyệt quyết toán ngân sách niên độ năm 2021 của Trung tâm tâm (Mã chương 417). Theo thông báo này, trong năm 2021, Trung tâm có mua sắm tài sản với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng (chưa tính thuế VAT) từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và được hạch toán ghi tăng tài sản cố định.

Còn tại văn bản 2281/TB-SKHCN ngày 15.6.2023 của Sở KH-CN thông báo về việc xét duyệt quyết toán ngân sách niên độ năm 2022 của Trung tâm (Mã chương 417). Theo đó, trong năm 2022, Trung tâm có mua sắm tài sản với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và được hạch toán ghi tăng tài sản cố định.

Trước đó, ngày 1.5.2021, tại Sở KH-CN, bà Chu Vân Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm (bà Hải là Phó Giám đốc Sở KH-CN kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm từ năm 2018 đến 30.4.2021) đã tiến hành bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu cho ông Lê Thành Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm.

Theo biên bản bàn giao: tiền mặt tồn đến ngày 30.4.2021 là hơn 344 triệu đồng; Tiền gửi ngân hàng tồn đến 30.4.2021 hơn 118 tỷ đồng. Trong đó gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh hơn 114 tỷ đồng, gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ hơn 405 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh hơn 2,2 tỷ đồng, gửi Kho bạc Nhà nước quận 1 hơn 1,1 tỷ đồng.

Cũng theo biên bản bàn giao, số tiền tồn kho trên sổ sách đến ngày 30.4.2021 hơn 2,2 tỷ đồng; Tồn Quỹ trên sổ sách đến 30.4.2021 hơn 122 tỷ đồng, gồm: Quỹ khen thưởng, phúc lợi hơn 684 triệu đồng, Quỹ Phát triển KH-CN hơn 2,1 tỷ đồng, Quỹ phát triển hoạt động từ kết quả hoạt động kinh doanh hơn 12 tỷ đồng, Quỹ phát triển hoạt động từ trích khấu hao hơn 107 tỷ đồng.

Quang Phương
#