Chấm dứt hoạt động Dự án “Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang”

- Thứ Sáu, 03/11/2023, 10:23 - Chia sẻ

Sau khi thanh tra toàn diện Dự án “Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang”, thanh tra tỉnh Bắc Giang tiếp tục tiến hành thanh tra toàn diện đối với Dự án "Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang”. Theo đó, Chủ đầu tư đã tự nguyện đề nghị chấm dứt hoạt động của Dự án.

Không cung cấp được tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng

Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang là một thành phần trong đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Hạ tầng, kho bãi Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang tại thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.

Tuy nhiên do là hoạt động kinh doanh năng lượng nên được tách ra thành một dự án riêng có tên là dự án “Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang” do Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc, có mã số doanh nghiệp 0106561566 làm chủ đầu tư.

Chấm dứt hoạt động Dự án “Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang” -0
Dự án hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang.
Ảnh: ITN

Theo KLTT, Nhà đầu tư báo cáo tổng vốn đầu tư của Dự án đến thời điểm thanh tra là 6.367.302.995 đồng/3.700.000.000 đồng, chiếm 172% tổng vốn đầu tư đăng ký. Công ty Hoàng Phúc cho biết các chi phí trên chưa được Công ty hạch toán kế toán vào chi phí đầu tư xây dựng của Dự án, cụ thể:

Các chi phí liên quan đến giải phòng mặt bằng, san lấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng diện tích đất của Dự án được thực hiện bằng văn bản thỏa thuận giữa Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang (Bên A) và Công TNHH Đầu tư và quản lý Hoàng Phúc (Bên B) với số tiền là 1.367.302.956 đồng. Hiện các chi phí nêu trên đang được Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang theo dõi, tổng hợp trên sổ sách kế toán.

Về Chi phí xây dựng công trình (nhà, cột bơm), Công ty Hoàng Phúc ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đại Đồng Xuân với giá trị đã thực hiện là 5.000.000.000đồng. Chi phí trên đang được Công ty Cổ phần Đại Đồng Xuân tổng hợp, theo dõi trên sổ sách kế toán của đơn vị và hai bên chưa quyết toán.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, Công ty không cung cấp được các tài liệu, chứng từ có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh này.

Thanh tra tỉnh kết luận, Công ty TNHH Đầu tư và quản lý Hoàng Phúc triển khai chậm tiến độ nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử phạt vi phạm hành về hành vi vi phạm trên nhưng đến thời điểm thanh tra Dự án vẫn tiếp tục chậm tiến độ góp vốn, chậm tiến độ đầu tư; Công ty không chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện Dự án, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Quá trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng, Công ty Hoàng Phúc cung cấp hồ sơ không chính xác (cung cấp GCNQSD đất cấp cho Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang).

Quá trình xây dựng, Công ty không tổ chức giám sát và quản lý chất lượng thi công; không tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình; không lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình.

KLTT cho biết, ngày 4.8.2023, Công ty Hoàng Phúc đã nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động Dự án; ngày 8.8.2023, Sở KH&ĐT đã ban hành thông báo chấm dứt hoạt động Dự án.

Yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan

Đối với những sai phạm, khuyết điểm từ phía cơ quan quản lý nhà nước, KLTT cũng chỉ rõ, vị trí thực hiện Dự án nằm trong 36.655 m2 đất UBND thành phố Bắc Giang đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định và thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12.11.2015 của Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định hồ sơ, UBND thành phố Bắc Giang không có ý kiến về việc vị trí đất thực hiện Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất và Sở KH&ĐT không làm rõ nội dung này đã ban hành báo cáo đề xuất UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức quyết định chủ trương đầu tư không qua đấu giá quyền sử dụng đất là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc thẩm định dự án đầu tư theo quy định.

Chấm dứt hoạt động Dự án “Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang” -0
Kiến nghị của thanh tra tỉnh Bắc Giang.

Vị trí đất thực hiện Dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2014, được quy hoạch là đất sản xuất phi nông nghiệp và được UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng cửa hàng xăng dầu. Tuy nhiên UBND thành phố Bắc Giang chưa xây dựng phương án sử dụng đất theo quy định.

Trong quá trình triển khai Dự án, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty Hoàng Phúc được phép xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang khi Công ty chưa được giao đất, thuê đất là không phù hợp quy định của Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020.

Nguyên nhân do Sở Xây dựng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thiếu kiểm tra, xem xét đầy đủ dẫn đến sai sót. Đến nay Dự án đã dừng hoạt động, Công ty có báo cáo xác định “các thủ tục pháp lý của cơ quan có thẩm quyền và Giấy phép xây dựng số 2469/GPXD ngày 13.9.2021 do Sở Xây dựng cấp không gây thiệt hại về tài sản, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty nên không xem xét hậu quả của hành vi cấp Giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng nêu trên.

Đáng lưu ý, Sở KH&ĐT báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án khi chưa được Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến theo quy định số 98-QĐ/TU ngày 5.5.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trước những vi phạm trên, thanh tra tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan trong việc thẩm định không đầy đủ nội dung đánh giá sự phù hợp của Dự án với quy hoạch sử dụng đất; Thẩm định không đầy đủ nội dung đánh giá nguồn gốc đất, căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư theo quy định. Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền đối với Công ty Hoàng Phúc về các hành vi vi phạm đã nêu.

Sở TN&MT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan về việc không có ý kiến đánh giá sự phù hợp của Dự án với quy hoạch sử dụng đất khi được Sở KH&ĐT yêu cầu.

UBND thành phố Bắc Giang tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong việc: Không có ý kiến thẩm định đánh giá nguồn gốc đất và sự phù hợp của Dự án với quy hoạch sử dụng đất khi được Sở KH&Đ yêu cầu; Chậm xây dựng phương án sử dụng diện tích đất Cửa hàng xăng dầu Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang để thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Cấp Giấy phép xây dựng số 1076/GPXD ngày 17.8.2020 cho Công ty Hoàng Phúc khi Nhà đầu tư chưa được giao đất, thuê đất.

Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấy phép xây dựng số 2469/GPXD ngày 13.9.2021 cho Công ty Hoàng Phúc khi Nhà đầu tư chưa được giao đất, thuê đất; Xử lý theo thẩm quyền đối với Công ty Hoàng Phúc về các hành vi: Cung cấp hồ sơ xin cấp giấp phép xây dựng không chính xác; không tổ chức giám sát và quản lý chất lượng trong thi công xây dựng; không tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình; không lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình.

Đỗ Anh
#