Nhiều sai phạm tại Dự án “Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang”

- Thứ Sáu, 20/10/2023, 10:22 - Chia sẻ

Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kết luận thanh tra (KLTT) về việc thanh tra toàn diện Dự án “Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang”. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư; đất đai, môi trường; pháp luật về xây dựng; thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước…

Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang (Công ty) được thành lập với loại hình là Công ty TNHH có 2 thành viên là Công ty Cổ phần quản lý tài sản Khải Trình Hải Nam (Trung Quốc) và Công ty TNHH Đầu tư và quản lý Hoàng Phúc (Việt Nam); Trụ sở chính: Số 168 đường Nguyễn Thị Lưu II, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Vốn điều lệ: 1.477.778.000.000 đồng.

Đến thời điểm thanh tra, Dự án đã triển khai thực hiện 15,17% tổng vốn đầu tư đăng ký toàn bộ Dự án và 25,45% tổng vốn đăng ký giai đoạn 1; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ bản hoàn thành công tác giao đất, cho thuê đất, san lấp mặt bằng và đã triển khai xây dựng một phần các hạng mục công trình giai đoạn 1 của Dự án.

Nhiều sai phạm tại Dự án “Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang”  -0
Phối cảnh dự án Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang. Ảnh: ITN

Theo KLTT, sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang không hoàn thành góp vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vi phạm khoản 2 Điều 47 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Quá trình thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ nhất (tại hồ sơ nộp ngày 22.12.2020), Công ty kê khai không trung thực, không chính xác về việc góp vốn điều lệ (Công ty kê khai 2 thành viên đã góp đủ số vốn góp điều lệ như đăng ký, trong khi có 1 thành viên chưa góp đủ).

Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, Công ty triển khai chậm tiến độ góp vốn, chậm tiến độ huy động vốn, chậm tiến độ thực hiện Dự án nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh, Sở KH&ĐT đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với hành vi không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng Công ty vẫn tiếp tục chậm tiến độ góp vốn, chậm tiến độ thực hiện Dự án.

Dự án đã ngừng hoạt động từ ngày 1.3.2022 (quá 6 tháng) nhưng Nhà đầu tư không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, quá trình thực hiện, Công ty không chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện Dự án, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

Quá trình xây dựng, vận hành trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích lắp đặt (để phục vụ cho Dự án Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang); Quá trình thi công các công trình xây dựng, Công ty đã quyết định thành lập Ban quản lý Dự án không đủ điều kiện để quản lý xây dựng.

Việc thực hiện pháp luật thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, trong quá trình kê khai, quyết toán thuế năm 2021, do ý thức chấp hành pháp luật và hiểu biết pháp luật về thuế hạn chế, Công ty cho thuê hệ thống trạm trộn để vận hành cung cấp bê tông phục vụ Dự án thu số tiền: 4.504.000.000đồng nhưng không ghi nhận doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, sai quy định tại Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22.6.2015 của Bộ Tài chính; không xuất hóa đơn GTGT 10% khi cho thuê hệ thống trạm trộn để vận hành cung  cấp bê tông phục vụ Dự án thu số tiền: 4.504.000.000 đồng.

Nhiều sai phạm tại Dự án “Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang”  -0
Kiến nghị của Thanh tra tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh những sai phạm của Công ty, Thanh tra tỉnh cũng xác định đối với cơ quan quản lý có liên quan do sai sót trong quá trình thẩm định hồ sơ, đề nghị cho thuê đất và ký hợp đồng cho Công ty thuê đất đợt 1 (Hồ sơ Công ty nộp Ngày 4.1.2018), Sở TN&MT thẩm định hồ sơ, đề nghị cho thuê đất, ký hợp đồng cho thuê đất và cấp GCNQSD đất đối với diện tích 132.853,6m2, trong đó có 1.662m2 thuộc Dự án cây xăng của Công ty TNHH đầu tư và quản lý Hoàng Phúc sai nhà đầu tư dự án. Sau đó, Sở TN&MT đã đề nghị điều chỉnh và ký hợp đồng cho thuê đất điều chỉnh giảm diện tích 1.662m2 đất cây xăng nêu trên nhưng chưa chỉnh lý tại GCNQSD đất số CM 668019 đã cấp.

Năm 2018 và 2019 Sở TN&MT thẩm định hồ sơ, đề nghị cho thuê đất và ký hợp đồng cho thuê đất đối với diện tích 535.058,6m2 sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ, sai quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra, mục đích sử dụng đất Dự án được thuê đã phù hợp quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh tra tỉnh chỉ rõ, UBND thành phố Bắc Giang chưa làm hết trách nhiệm trong việc giải quyết vướng mắc liên quan đến diện tích 3,66 ha (36.655,1m2) đất đã thu hồi khi thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang để giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án nên đến nay nội dung vướng mắc trên vẫn chưa được giải quyết xong.

Chánh thanh tra tỉnh kiến nghị, Sở KH&ĐT xử lý theo thẩm quyền đối với Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang về các hành vi sai phạm nêu trên.

Sở TN&MT tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm trong việc thẩm định hồ sơ, đề nghị cho thuê đất, ký hợp đồng cho thuê đất đợt 1 và cấp GCNQSD đất đối với diện tích 132.853,6m2; Thẩm định hồ sơ, đề nghị cho thuê đất và ký hợp đồng cho thuê đất đối với diện tích 535.058,6m2 không thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất; thẩm định hồ sơ, đề nghị cho thuê đất và ký hợp đồng cho thuê đất đối với diện tích 535.058,6m2 sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ, sai quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất.

Sở Xây dựng xử lý theo thẩm quyền đối với Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang về hành vi thành lập Ban quản lý Dự án không đủ điều kiện để quản lý xây dựng.

Đối với UBND thành phố Bắc Giang, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm trong việc chậm giải quyết vướng mắc liên quan đến diện tích 36.655,1m2 đất đã thu hồi khi thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan đến diện tích 3,66 ha (36.655,1m2) đất đã thu hồi khi thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang; Quản lý hoạt động của Trạm trộn bê tông đã lắp đặt phục vụ Dự án theo quy định.

Đỗ Anh
#