Bộ Xây dựng, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh Long An giải quyết đơn thư của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp cửa kính nhôm CND

- Thứ Sáu, 27/10/2023, 09:57 - Chia sẻ

Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D ký hợp đồng thuê 36.490m2 đất tại Khu công nghiệp Hồng Đạt - Đức Hoà III tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức hoà, tỉnh Long An. Tuy nhiên, doanh nghiệp nước ngoài này đang liên tiếp phải gửi đơn thư cho rằng sự tắc trách của một số cơ quan quản lý đã khiến doanh nghiệp khốn đốn.

Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có văn văn số 235/TTr-TTrXD3 do ông Đỗ Đức Thắng - Phó Chánh Thanh tra ký ngày 10.4.2023 gửi UBND tỉnh Long An cho biết: Ngày 6.4.2023, Thanh tra Bộ Xây dựng nhận được đơn ghi ngày 29.3.2023 của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D có địa chỉ tại Lô IV 23B, Nhóm công nghiệp IV, đường Tây Thạnh, Khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây Dựng, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh Long An giải quyết đơn thư của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND -0
Bộ Xây Dựng đề nghị UBND tỉnh Long An giải quyết đơn thư của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND.

Đơn có nội dung: “Năm 2019, Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D ký hợp đồng thuê 36.490m2 đất tại Khu công nghiệp Hồng Đạt - Đức Hoà III (địa chỉ: Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức hoà, tỉnh Long An) của Công ty cổ phần Hồng Đạt – Long An. Tuy nhiên khi công ty TNHH sản xuất và lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D gửi bản vẽ thiết kế xây dựng nhà máy của Công ty trên toàn bộ diện tích 36.490m2 đất được thuê theo hợp đồng thì Công ty cổ phần Hồng Đạt - Long An chỉ cho Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D được sử dụng, xây dựng trên diện tích 26.801m2, phần diện tích đất 9.689m2 còn lại không được xây dựng vì thuộc về diện tích cây xanh cách ly là trái với thoả thuận trong hợp đồng. Ông Nguyễn Thành Thanh - Trưởng BQL khu kinh tế tỉnh Long An thiếu trách nhiệm, không thể hiện đúng vai trò theo quy định trong việc ký giấy chứng nhận đầu tư cho phép Công ty C.N.D được xây dựng trên diện tích đất 36.490m2”.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1.10.2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy trình xử lý điwn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Thanh tra Bộ Xây dựng chuyển đơn của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D đến UBND tỉnh Long An để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến Thanh tra Bộ Xây dựng.

Bộ Xây Dựng, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh Long An giải quyết đơn thư của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND -0
Bộ Xây Dựng, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh Long An giải quyết đơn thư của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND -0
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND.
Bộ Xây Dựng, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh Long An giải quyết đơn thư của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND -0
Bộ Xây Dựng, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh Long An giải quyết đơn thư của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND -0
Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất cho Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND.

Cùng đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 3724/PC-BKHĐT do ông Bùi Anh Tuấn - Chánh văn phòng ký ngày 18.5.2023 gửi UBND tỉnh Long An.

Ngày 12.5.2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được đơn ghi ngày 26.4.2023 của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND.

Đơn có nội dung: Việc cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư của dự án trong khu công nghiệp Đức Hoà III - Hồng Đạt, tỉnh Long An.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1.10.2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuyển đơn của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp cửa kính nhôm CND đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Xây Dựng, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh Long An giải quyết đơn thư của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND -0
Bộ KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh Long An giải quyết đơn thư của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND.

Liên quan đến đơn thư của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có văn bản số 120/UBNV-PCTT do ông Ngô Hướng Nam - Phó Chủ nhiệm ký ngày 14.4.2023 gửi UBND tỉnh Long An và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An.

Ngày 12.4.2023, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao nhận được đơn kiến nghị của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D (công ty C.N.D), đại diện theo pháp luật của công ty C.N.D là ông Duong Quang Yee, Tổng giám đốc, kiều bào tại Canada, đã làm việc và đầu tư ở Việt Nam hơn 20 năm, phản ánh về việc Công ty cổ phần Hồng Đạt - Long An, chủ đầu tư Khu công nghiệp Hồng Đạt vi phạm thoả thuận hợp đồng thuê đất số 007/2019/HĐLA/KCNHĐ/THUE.

Bộ Xây Dựng, Bộ KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh Long An giải quyết đơn thư của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND -0
Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đề nghị UBND tỉnh Long An giải quyết đơn thư của Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp của kính nhôm CND.

Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã chuyển đơn của công ty C.N.D đến UBND tỉnh Long An đề nghị sớm xem xét, giải quyết các vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư kiều bào theo đúng quy định của pháp luật, không để vụ việc kéo dài, gây thiệt hại cho nhà đầu tư và ảnh hưởng tới môi trường đầu tư và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ giám sát, thông tin quá trình thực thi pháp luật, xử lý các vấn đề liên quan đến vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Anh Thế - Trung Kiên
#