Bà Rịa Vũng Tàu: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường vướng hàng loạt thiếu sót, vi phạm

- Thứ Bảy, 08/04/2023, 07:35 - Chia sẻ

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường như chưa thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất, sai phạm hàng loạt về thuế…

"Chây ì" thủ tục thuê đất, tiền thuê đất

Bà Rịa Vũng Tàu: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường chi tiền lương ngoài giờ sai phạm như thế nào?
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản số 595/TB-KL.TTr, thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (KTTN&MT, thuộc Sở TN&MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông báo kết luận thanh tra, Trung tâm KTTN&MT được UBND tỉnh giao 4 khu đất và 1 khu đất do Sở TN&MT giao sử dụng làm trụ sở, chi nhánh hoạt động dịch vụ về đất đai từ trước ngày 1.7.2014 (gồm 2 khu đất tại TP Vũng Tàu và 3 khu đất tại các huyện Châu Đức, Long Điền và Côn Đảo).

Đến tháng 6.2021, Trung tâm bàn giao 3 khu đất tại các huyện Châu Đức, Long Điền và Côn Đảo cho UBND các huyện quản lý.

Hiện nay, Trung tâm đang quản lý 2 khu đất tại TP Vũng Tàu (gồm số 33 Ba Cu, phường 1 và số 153 Chu Mạnh Trinh, phường 8). Trong đó, khu đất tại số 153 Chu Mạnh Trinh, Sở TN&MT có chủ trương giao cho Chi cục Biển và Hải đảo sử dụng từ ngày 25.11.2014 đến 31.3.2020. Hiện nay, Trung tâm KTTN&MT đang sử dụng.

Thông báo kết luận thanh tra nêu, Trung tâm KTTN&MT được giao quyền tự chủ tài chính và sử dụng đất trước ngày 1.7.2014, thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê phục vụ cho hoạt động sự nghiệp kể từ ngày 1.7.2014 đối với diện tích đất quản lý và sử dụng.

Tuy nhiên, đến nay Trung tâm KTTN&MT chưa thực hiện xong thủ tục thuê đất và chưa thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất theo quy định đối với diện tích đất đang sử dụng (gồm 2 khu đất tại TP Vũng Tàu) và 3 khu đất tại huyện Côn Đảo, Châu Đức và Long Điền (đã giao trả cho UBND các huyện quản lý từ tháng 6.2021).

“Trung tâm KTTN&MT chậm thực hiện thủ tục thuê đất và chưa thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất theo quy định đối với diện tích đã và đang sử dụng trong quá trình hoạt động dịch vụ sự nghiệp. Trong đó, Sở TN&MT chậm thủ tục thuê đất đối với khu đất tạm giao cho Trung tâm KTTN&MT đang sử dụng (tại địa chỉ số 33 Ba Cu, phường 1, TP Vũng Tàu)”, thông báo kết luận thanh tra nêu rõ.

Sai sót hàng loạt về thuế

Hàng loạt sai phạm tại Trung tâm KTTN&MT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính -0
Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ ra nhiều sai sót về thuế tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Thông báo kết luận thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt sai sót về thuế tại Trung tâm KTTN&MT.

Theo đó, Trung tâm KTTN&MT thực hiện kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp giai đoạn từ năm 2016-2020 theo quy định.

Cụ thể, kê khai thuế TNDN trong năm 2016-2020, hạch toán chi phí trích khấu hao tài sản công đoàn (TSCĐ) không đúng quy định, không có hồ sơ chứng từ theo quy định và xác định giá trị khấu hao trong năm không đúng theo thời gian trích đã đăng ký, TSCĐ đã khấu hao hết giá trị.

Do đó giảm chi phí khấu hao TSCĐ từ năm 2016-2020 là hơn 1,6 tỷ đồng; xác định số thuế TNDN phải nộp là hơn 326 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có một số khoản chi không đúng đối tượng được hưởng Trung tâm KTTN&MT quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC số tiền hơn 241 triệu đồng.

Hạch toán chi phí không tương ứng với doanh thu tính thuế TNDN từ năm 2016-2020 Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, với tổng số tiền hơn 581 triệu đồng.

Một số nội dung chi hạch toán chi phí không đúng quy định Trung tâm hạch toán chi phí năm 2017 và 2020 theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, do đó xác định giảm trừ chi phí là hơn 127 triệu đồng và số thuế phải nộp hơn 25 triệu đồng (hơn 127 triệu đồng x 20% thuế suất). Cụ thể:

Năm 2017, chưa thực hiện kê khai thu nhập khác, chi phí khác đối với tài sản thanh lý xe ô tô Toyota Zace, giá trị thanh lý 78 triệu đồng và chi phí thanh lý hơn 8 triệu đồng.

Năm 2020, nộp thuế TNCN nhưng hạch toán vào chi phí không liên quan đến hoạt động kinh doanh (trích nộp thuế TNCN) hơn 58 triệu đồng. Như vậy, số thuế TNDN phải truy thu các năm 2016-2020, là hơn 687 triệu đồng. 

Cũng theo kết luận, Trung tâm KTTN&MT chậm xuất hóa đơn các hợp đồng đã thực hiện, tạm ứng tiền, đã nghiệm thu thanh lý từ các năm 2003-2020 gồm 53 hợp đồng, có tổng giá trị hơn 2,9 tỷ đồng không đúng quy định tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT- BTC.

Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi tổng số tiền hơn 698 triệu đồng từ Trung tâm KTTN&MT nộp vào NSNN do kê khai thiếu số thuế phải nộp theo quy định từ các năm 2016-2020.

*Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Quang Phương
#