6 tháng năm 2024: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực

- Thứ Hai, 01/07/2024, 18:19 - Chia sẻ

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã giúp kinh tế Việt Nam phục hồi tích cực trong 6 tháng đầu năm 2024. Sự phối hợp chặt chẽ và linh hoạt đã giúp điều chỉnh tỷ lệ hưởng lợi và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả.