6 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 368,53 tỷ USD

- Thứ Ba, 02/07/2024, 08:56 - Chia sẻ

Tính chung 6 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,5%; nhập khẩu tăng 17%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 11,63 tỷ USD.