5 loại giấy tờ có thể đăng ký cấp, đổi qua mạng

- Thứ Sáu, 05/08/2022, 16:14

Căn cước công dân gắn chip, hộ chiếu mẫu mới, đăng ký phương tiện, đăng ký khai sinh... là những thủ tục công dân có thể thực hiện trực tuyến.