5 loại giấy tờ có thể đăng ký cấp, đổi qua mạng

- Thứ Sáu, 05/08/2022, 16:14 - Chia sẻ

Căn cước công dân gắn chip, hộ chiếu mẫu mới, đăng ký phương tiện, đăng ký khai sinh... là những thủ tục công dân có thể thực hiện trực tuyến.