Hòa Bình: Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12

- Thứ Năm, 28/12/2023, 14:34 - Chia sẻ

Sáng 28.12, Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 12. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh chủ trì cuộc họp.

Tham dự có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá rút kinh nghiệm công tác phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ 17), HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, kỳ họp đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 3 ngày (từ ngày 6 - 8.12) và thông qua 49 nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động đổi mới trong công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 17, đặc biệt là việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong thực hiện các nội dung trình tại kỳ họp. Tiến độ chuẩn bị một số báo cáo, thông báo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành và các Ban của HĐND tỉnh về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu. Các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện tốt việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực được phân công. Chất lượng các báo cáo thẩm tra được nâng cao.

Ngoài ra, công tác điều hành kỳ họp bám sát nội dung, chương trình; tập trung gợi mở, phát huy dân chủ, khách quan, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong thảo luận, chất vấn, bảo đảm nội dung phù hợp, đúng trọng tâm, thời gian quy định. Phiên chất vấn, thảo luận được bố trí hợp lý, có sự đổi mới về phương thức chất vấn. Các đại biểu tham gia ý kiến tích cực tại phiên thảo luận, nhất là về nội dung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Sau kỳ họp HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về chất vấn để tổ chức giám sát triển khai thực hiện.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận xem xét, quyết định Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; cho ý kiến đối với Chương trình giám sát của các Ban của HĐND tỉnh năm 2024 và xem xét các kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đối với các cơ quan Trung ương sau khảo sát, giám sát năm 2023.

Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình họp phiên thường kỳ tháng 12 -0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: L. Huệ

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp chuẩn bị nội dung, tổ chức Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; số lượng nghị quyết thông qua tại kỳ họp lớn thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của các đại biểu HĐND tỉnh.

Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Tiếp tục đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nâng cao trách nhiệm của đại biểu đối với công tác chất vấn, tăng cường thực hiện chất vấn theo nhóm vấn đề được cử tri, xã hội quan tâm. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo rà soát các văn bản pháp luật hiện hành, đối chiếu với điều kiện thực tiễn của địa phương để kiến nghị với HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, thực hiện tuyên truyền, phố biến nghị quyết của HĐND tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hình thức phù hợp khác, bảo đảm nghị quyết được triển khai, cụ thể hóa trong thực tiễn. Các Ban của HĐND tỉnh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thẩm tra; tổ chức khảo sát nắm tình hình phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tích cực đổi mới về hình thức, nội dung tiếp xúc cử tri; tăng cường tiếp xúc cử tri tại thôn, bản, tổ dân phố theo chuyên đề. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp tham mưu, phục vụ kỳ họp; đổi mới, chuẩn hóa trong việc sử dụng tài liệu điện tử các cuộc họp, phiên họp, kỳ họp hạn chế tối đa giấy tờ.

Trần Tâm
#