Cần điều chỉnh thời hạn huy động lực lượng phòng không nhân dân

- Thứ Tư, 15/05/2024, 13:59 - Chia sẻ

Ngày 15.5, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề và lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật trình tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc và Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Vũ Thành Nam đồng chủ trì hội nghị.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY: Cần điều chỉnh thời hạn huy động lực lượng phòng không Nhân dân -0
Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Lê Huệ

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các dự án: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng không nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Vũ Thành Nam nhấn mạnh: Đây là các dự án luật có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh; tăng cường quản lý Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY: Cần điều chỉnh thời hạn huy động lực lượng phòng không Nhân dân -0
Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Vũ Thành Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Huệ

Hội nghị đã ghi nhận 4 ý kiến tham gia góp ý hoàn thiện nội dung các dự thảo Luật. Cụ thể, đối với Dự thảo Luật Phòng không nhân dân, tại khoản 1, Điều 13, của Mục 2 về trường hợp, thời hạn huy động lực lượng phòng không nhân dân, có ý kiến kiến nghị cần điều chỉnh thời hạn huy động không quá 15 ngày (dự thảo Luật đang quy định 7 ngày). Bởi, theo điểm a, b, khoản 1, Điều 28, chương III về đào tạo chỉ huy trưởng ban Chỉ huy quân sự cấp xã; tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy; huấn luyện dân quân tự vệ của Luật Dân quân tự vệ quy định huấn luyện, diễn tập đối với dân quân tự vệ năm thứ nhất là 15 ngày, năm thứ hai trở đi là 12 ngày. Do vậy, cần thiết điều chỉnh thời gian để bảo đảm đồng bộ với các quy định hiện hành.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY: Cần điều chỉnh thời hạn huy động lực lượng phòng không Nhân dân -0
Lực lượng chiến sỹ quân đội tham gia góp ý tại hội nghị. Ảnh: Lê Huệ

Đối với dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), có ý kiến đề nghị, sau khi được thông qua và có hiệu lực thi hành, Quốc hội sớm có lộ trình sửa đổi một số luật, pháp lệnh có liên quan về lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cần ban hành văn bản dưới luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH LẤY Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ BẢY: Cần điều chỉnh thời hạn huy động lực lượng phòng không Nhân dân -0
Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lê Huệ

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc đánh giá cao ý kiến phát biểu, đóng góp của các đại biểu. Đồng thời khẳng định, những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ góp phần quan trọng để Quốc hội sửa đổi các dự án luật bảo đảm sự thống nhất, hợp hiến, hợp pháp. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để báo cáo Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Trần Tâm
#