Tập trung cho ý kiến về các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy

- 13/05/2024, 11:45 - Chia sẻ

Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 13.5, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội) cho biết, Phiên họp thứ 33 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến, xem xét, quyết định 14 nhóm nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung.

Minh Nhật - Hoàng Long
#