Quảng Nam: Yêu cầu chấn chỉnh tình trạng cán bộ “né” việc

- Thứ Ba, 21/11/2023, 12:53 - Chia sẻ

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông phát hiện, góp ý, phê bình các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa có công văn gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn nhằm triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20.10.2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ”.

Quảng Nam: Yêu cầu chấn chỉnh tình trạng cán bộ “né” việc -0
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng cán bộ "né" việc​​​​​

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị kiểm tra, khắc phục ngay tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy công việc; sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định xử lý các công việc thuộc thẩm quyền.

Tình trạng này dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây lãng phí thời gian, nguồn lực, cơ hội phát triển, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây cản trở công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Do đó, các đơn vị phải thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

Trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có 2 thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30.6.2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra.

Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ. Tăng cường quản lý, chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra hoạt động công vụ theo đúng quy định pháp luật về thanh tra. Đồng thời, tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Nội vụ căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Trong đó, quan tâm tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chung, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phát hiện, góp ý, phê bình các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

Tấn Tài
#