Quảng Nam: Thanh tra 60 công trình phát hiện 51 công trình có sai phạm

- Thứ Hai, 20/11/2023, 10:27 - Chia sẻ

Về công tác quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, thanh toán, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 60 công trình thì có đến 51 công trình sai phạm.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Phước Sơn giai đoạn 2019-2022. Trong đó nêu rõ những thiếu sót, cần phải xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Kiểm tra 60 công trình, chỉ có 9 công trình không sai

Theo cơ quan Thanh tra, trong giai đoạn từ năm 2019-2022, UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã tích cực chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện các dự án đầu tư phát triển sử dụng nguồn vốn nhà nước, huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Quảng Nam: Thanh tra 60 công trình thì có đến 51 công trình có sai phạm -0
Nhiều công trình sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Phước Sơn giai đoạn 2019-2022 có sai phạm

Nhiều dự án, công trình thi công đưa vào sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số tồn tại hạn chế, thiếu sót.

Cụ thể, về công tác quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, thanh toán, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 60 công trình. Kết quả chỉ có 9 công trình đảm bảo theo đúng quy định, không phát hiện sai phạm. Còn có 51 công trình sai phạm.

Điển hình như trong quá trình giám sát, một số đơn vị tư vấn giám sát chưa thực hiện tốt công tác giám sát, không kiểm tra khối lượng, lập biên bản nghiệm thu khối lượng làm cơ sở để đơn vị thi công lập hồ sơ thanh, quyết toán không đúng với khối lượng thực tế thi công, thiết kế - dự toán bản vẽ thi công sai khối lượng, sau đơn giá... Tổng số tiền sai phạm hơn 2,6 tỷ đồng.

Trong tổng số 51 công trình sai phạm này thì có đến 40 công trình đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành với giá trị sai phạm 879 triệu đồng; 6 công trình đã nghiệm thu, quyết toán A-B, chưa quyết toán hoàn thành với giá trị sai phạm 202,8 triệu đồng; 5 công trình đang thực hiện, chậm tiến độ, có sai phạm lớn về đơn giá, định mức với giá trị sai phạm hơn 1,4 tỷ đồng.

Về công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, kết luận Thanh tra nêu rõ, tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu thấp, bình quân chỉ đạt 0,6%. Tại dự án đường giao thông vào vùng dược liệu xã Phước Thành (huyện Phước Sơn), việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá, thẩm định kết quả đấu thầu chưa tuân thủ theo đúng hồ sơ mời thầu. Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo khách quan, công bằng trong đấu thầu, để xảy ra hiện tượng tiêu cực.

Theo đó, sự việc này đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xem xét, thụ lý và thuộc trường hợp phải hủy thầy theo quy định tại điều 17, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Hiện nay, UBND huyện Phước Sơn đã thực hiện hủy thầu, tổ chức đấu thầu lại và nhà thầu mới đang tiến hành thi công công trình theo quy định.

Cơ quan Thanh tra cũng xác định có sai phạm xảy ra trong công quản lý tiến độ các công trình. Có 30 gói thầu xây lắp chậm tiến độ so với cam kết trong hợp đồng, phải gia hạn tiến độ. Trong đó, nguyên nhân lý do công tác giải phóng mặt bằng, đền bù thu hồi đất thực hiện qua nhiều khâu, nhiều thủ tục và cấp có thẩm quyền phê duyệt chậm, kéo dài tốn nhiều thời gian.

Cụ thể, có hai hợp đồng của 2 nhà thầu chậm tiến độ so với hợp đồng ban đầu đã ký. Cụ thể, cầu bản thôn 3 (Luông B cũ) xã Phước Kim do Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Trung Trung Bộ chậm độ 9 tháng. Dự án nước sinh hoạt khu dân cư tổ Triêng (thôn 3) xã Phước Kim do Công ty CP tư vấn xây dựng Đại Bình An chậm tiến độ 8 tháng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng nêu rõ việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn còn bị động bởi phân bổ nguồn vốn cấp trên phải điều chỉnh nhiều lần, nhiều dự án không thực hiện được do không có vốn, không phù hợp với quy hoạch, có dự án chưa có mặt bằng sạch, thực hiện giải ngân vốn đầu tư thấp, kéo dài làm giảm hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

Trên cơ sở xác định rõ những sai phạm xảy ra trong “công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Phước Sơn giai đoạn 2019-2022”, cơ quan Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có chỉ đạo UBND huyện Phước Sơn xử lý, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với việc tạm ứng quá thời hạn thu hồi sau ba tháng kể từ thời điểm phải thu hồi tạm ứng theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu chưa thực hiện, chưa có khối lượng để thanh toán hoàn trả tạm ứng của công trình đường giao thông nối xã Phước Năng – Phước Chánh, huyện Phước Sơn (ĐH6).

Đối với UBND huyện Phước Sơn, Thanh tra đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan chấn chỉnh về những tồn tại, hạn chế, sai phạm trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Trong đó, cần chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các phòng, ban và các đơn vị có liên quan đến các sai phạm, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Đặc biệt là đối với các dự án: công trình đường giao thông nối xã Phước Năng – Phước Chánh huyện Phước Sơn (ĐH16), công trình cầu Xà Ka (xã phước Công, Phước Sơn), công trình cầu Đắk Mét xã phước Lộc…

Chỉ đạo kiểm điểm, xem xét làm rõ trách nhiệm đối với Ban Quản lý dự án huyện (thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án) và các đơn vị có liên quan đến việc chưa thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước theo quy định của công trình đường ĐH6.

Ngoài ra, cơ quan Thanh tra cũng yêu cầu xử lý, chấn chỉnh đối với một loạt cơ quan của huyện Phước Sơn như: Phòng Tài chính – Kế hoạch (thuộc UBND huyện), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phước Sơn, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện, Phòng NN&PTNT huyện, các đơn vị thi công…

Đối với tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra, cơ quan Thanh tra yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đôn đốc, thu hồi nộp vào tất cả các khoản tiền sai phạm nêu trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam.

Tấn Tài
#