TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị giải pháp đảm bảo nhu cầu kiểm định xe cơ giới

- Thứ Hai, 20/11/2023, 08:05 - Chia sẻ

Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo và kiến nghị các giải pháp nhằm đảm bảo công tác kiểm định xe cơ giới tại TP. Hồ Chí Minh trước dự báo nhu cầu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Theo Sở Giao thông Vận tải (GT-VT) TP. Hồ Chí Minh, đến ngày 25.10, trên địa bàn Thành phố có 17/19 trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới đang hoạt động, tổng số dây chuyền kiểm định đang hoạt động 36/53, tổng số đăng kiểm viên đang làm việc tại các đơn vị 135/197, năng suất kiểm định trung bình/tháng 51.840 lượt xe/tháng.

Nhu cầu kiểm định dự báo sẽ tăng mạnh trong tháng 12 (60.190 lượt phương tiện) và Quý II năm 2024, với khoảng 60 nghìn lượt phương tiện cần kiểm định mỗi tháng (vượt công suất hiện tại).

Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, khó khăn nhất hiện nay là số lượng đăng kiểm viên tại TP hiện đang rất thiếu, một số trung tâm còn trong diện phải tạm dừng hoạt động. Do đó, việc đề ra các giải pháp để đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện phục vụ nhân dân cũng như xây dựng kế hoạch phát triển mới các TTĐK và bổ sung nhân sự trong thời gian tới cần được khẩn trương thực hiện.

Từ thực tế, Sở GT-VT TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ GT-VT tiếp tục chỉ đạo các cơ quan trực thuộc rà soát các quy định pháp luật liên quan để áp dụng, vận dụng các cơ sở pháp lý, đề xuất tham mưu các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ các khó khăn về tình hình thiếu hụt nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu kiểm định phương tiện của nhân dân trong thời gian tới.

Sở GT-VT cũng kiến nghị rà soát, sửa đổi hoặc thay thế Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20.5.2019 phù hợp với các quy định được đề cập tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8.10.2018 và Nghị định 30/2023/NĐ-CP ngày 8.6.2023 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, làm cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô nghiên cứu, tham gia đầu tư xây dựng mới các trung tâm đăng kiểm phù hợp theo quy định.

Cùng với đó là đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể cho Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương, Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các địa phương trong công tác kiểm định thiết bị đo, phương tiện đo được sử dụng trong công tác kiểm định xe cơ giới theo quy định tại Nghị định 30/2023/NĐ-CP; hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về đo lường đối với phương tiện đo đối với các TTĐK đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Sở GT-VT Thành phố cũng đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên nhằm kịp thời hỗ trợ, phân bổ cho các TTĐK đang thiếu hụt lực lượng nhân viên đăng kiểm để đảm bảo duy trì hoạt động kiểm định của các đơn vị.

Trong đó ưu tiên các TTĐK có nguy cơ tạm ngưng hoạt động do không đáp ứng đủ đội ngũ đăng kiểm viên theo quy định. Sớm tổ chức hướng dẫn, phổ biến và tập huấn cho nhân sự của Sở GT-VT về nghiệp vụ quản lý, kiểm định xe cơ giới và công tác kiểm tra, đánh giá các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và hoạt động kiểm định của các đơn vị đăng kiểm.

Bên cạnh đó, xem xét tổ chức lớp tập huấn, đào tạo đăng kiểm viên cho 32 nhân sự (đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 30/2023/NĐ-CP) đang làm việc tại các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô trên địa bàn Thành phố, tham gia lớp tập huấn đào tạo đăng kiểm viên do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức.

Thạc Hiếu
#