TP. Hồ Chí Minh: Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

- Thứ Ba, 02/04/2024, 16:06 - Chia sẻ

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự thi trực tuyến.

TP. Hồ Chí Minh: Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024  -0
Các trường phổ thông hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự thi trực tuyến

Theo văn bản gửi hiệu trưởng các đơn vị giáo dục về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn việc đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp.

Cụ thể, các trường phổ thông cấp tài khoản, mật khẩu cho thí sinh, hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự thi trực tuyến. Đơn vị đăng ký dự thi thực hiện cấp tài khoản, mật khẩu cho thí sinh thuộc diện thí sinh tự do sau khi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Tài khoản là số Căn cước công dân (CCCD) hoặc Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc mã số định danh cá nhân (ĐDCN) do cơ quan công an cấp. Đối với thí sinh không có CCCD/CMND/ĐDCN hoặc không có quốc tịch Việt Nam thì sử dụng số Hộ chiếu của thí sinh để thay thế. Trường hợp thí sinh không có CCCD/CMND/ĐDCN/số Hộ chiếu thì hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

TP. Hồ Chí Minh: Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024  -0
Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngoài ra, các đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản được cấp để đăng ký dự thi trực tuyến; kiểm tra thông tin cá nhân; đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, nộp các minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng tại website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Khi rà soát dữ liệu, các trường phổ thông, các đơn vị đăng ký dự thi kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt lưu ý các thông tin về diện ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và thông tin để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; tổ chức lưu giữ hồ sơ đăng ký dự thi của các đối tượng dự thi.

Để bảo đảm dữ liệu tổ chức thi là chính xác, các đơn vị đăng ký dự thi in thông tin của thí sinh đang học lớp 12 từ hệ thống quản lý thi (phiếu đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp), tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Các thí sinh tự do có học bạ theo chương trình THPT nào phải đăng ký dự thi theo quy định dành cho chương trình đó. Trong trường hợp thí sinh bị mất bản chính học bạ THPT có nguyện vọng được dự thi năm 2024 phải có xác nhận bản sao học bạ được cấp hoặc bản sao kết quả học tập THPT hoặc được Sở GD-ĐT xác nhận.

Trong quá trình đăng ký dự thi, ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước công dân và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng CCCD/CMND/ĐDCN/SỐ Hộ chiếu thống nhất khi đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi được quy định tại phụ lục III (Công văn số 1277/2024 của Bộ GD-ĐT). Mẫu hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp được quy định tại phụ lục IV (Công văn số 1277/2024 của Bộ GD-ĐT).

Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo quy định và hướng dẫn

Vản bản hướng dẫn cũng nêu rõ, hiệu trưởng trường phổ thông (nơi đăng ký dự thi) chịu trách nhiệm hướng dẫn đăng ký dự thi, in phiếu đăng ký dự thi, nhập hoặc hướng dẫn nhập thông tin thí sinh đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự thi cho Sở GD-ĐT đúng thời gian quy định trong lịch công tác kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Các trường phổ thông cần kiểm tra kỹ hồ sơ dự thi, lập danh sách người học đúng với khai sinh, học bạ, ghi chú các trường hợp được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích. Kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của thí sinh; quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện hoặc hồ sơ không hợp lệ.

Hiệu trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều kiện dự thi của người học trong trường. Hiệu trưởng trường phổ thông phải chú ý cho kiểm tra, kiểm tra chéo nhiều lần. Giáo viên chủ nhiệm phải dành thời gian nêu rõ và đủ các chi tiết của hồ sơ người học để từng người học kiểm tra lại và có ý kiến.

Nhật Phương
#