Hải Phòng chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, thu chi trong trường học

- Chủ Nhật, 01/10/2023, 17:13 - Chia sẻ

UBND thành phố Hải Phòng vừa có Công văn gửi Sở GD-ĐT, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục, việc thu chi trong trường học.

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng giao Sở GD-ĐT chủ trì, cùng UBND các quận, huyện, các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm rà soát, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục, việc thu, chi trong trường học; bảo đảm thực hiện đúng quy định, có điều chỉnh quy định tối đa số buổi, số tiết học thêm trong tuần, phù hợp đối với mỗi khối học, giảm áp lực cho người học.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tự học, tự nghiên cứu, các câu lạc bộ tự quản, câu lạc bộ sở thích lành mạnh, tự nguyện theo nhu cầu, phù hợp với lứa tuổi học sinh; tạo điều kiện cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi sau giờ học văn hóa, để học sinh được phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chủ trương này; có giải pháp xử lý nghiêm những trường hợp thực hiện sai quy định việc dạy thêm, học thêm, việc liên kết giáo dục và lạm thu trong trường học.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT, các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền các chủ trương, quy định hiện hành về việc dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục, thu chi trong trường học để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân và nhân dân trong quá trình đồng hành, quản lý GD-ĐT hiện nay.

Sở GD-ĐT Hải Phòng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình thực hiện các nội dung trên, báo cáo UBND thành phố những vấn đề phát sinh để kịp thời chỉ đạo.

Nguyễn Liên
#