Doanh nghiệp hoạt động khi chưa được cấp Giấy phép sẽ bị xử lý thế nào?

- Thứ Sáu, 02/02/2024, 14:22 - Chia sẻ

Xin hỏi, trường hợp doanh nghiệp chuyên về cung ứng dịch vụ việc làm nhưng doanh nghiệp đó chưa có Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm thì sẽ bị xử lý thế nào? – Câu hỏi của bạn Đức Việt (Ninh Bình).

Doanh nghiệp đã hoạt động chính thức khi chưa được cấp Giấy phép thì sẽ bị xử lý như thế nào? -0
Ảnh minh họa/ITN

Luật sư Hoàng Văn Chiển, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tư vấn như sau:

Căn cứ quy định khoản 4, Điều 7, Nghị định số 12/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm quy định về dịch vụ việc làm như sau:

Vi phạm quy định về dịch vụ việc làm

...

4. Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động dịch vụ việc làm mà không phải là trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập hợp pháp hoặc không có Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hết hạn.

...

7. Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm giả mạo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 5, khoản 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc trả lại cho cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ việc làm khoản tiền đã thu của cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ việc làm và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Buộc nộp lại Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ việc làm cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép đó đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 5 Điều này.

Như vậy, trường hợp cung ứng dịch vụ việc làm không có Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp thì có thể bị xử lý vi phạm hành chính có thể bị phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Lưu ý: Mức phạt tiền này áp dụng đối với hành vi vi phạm do cá nhân thực hiện, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP)

Thái Yến ghi
#