Viglacera (VGC): Lợi nhuận quý 4.2022 giảm một nửa so với cùng kỳ

- Thứ Tư, 25/01/2023, 16:28 - Chia sẻ

Viglacera báo lãi sau thuế quý 4.2022 gần 222 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế cả năm 2022, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.594 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ 2021.

Tổng công ty Vilacera – CTCP (mã chứng khoán: VGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2022 với doanh thu thuần đạt 3.281 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với quý 4.2021. Sau khi trừ đi giá vốn, công ty ghi nhận lãi gộp 714 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của công ty giảm 85% xuống 23,6 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng 6,4% lên 89,24 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 11,9% lên 245 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 35,3% về mức 185 tỷ đồng.

Viglacera (VGC): Lợi nhuận quý 4.2022 giảm một nửa so với cùng kỳ -0

Kết quả, Viglacera báo lãi sau thuế quý 4.2022 gần 222 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế cả năm 2022, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.594 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ 2021.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.320 tỷ đồng, vượt 36,5% kế hoạch do đại hội đồng cổ đông giao và tăng hơn 50,5% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 1.931 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước.

Giải thích cho kết quả kinh doanh quý 4.2022, phía VGC cho biết do nhu cầu thị trường quý 4 giảm, ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ mảng vật liệu xây dựng, cụ thể là sản lượng tiêu thụ nhóm sứ, gạch ngói đất sét nung giảm so với quý 4.2021. Đối với kính, dù cả năm có mức tăng trưởng vượt bậc, tuy nhiên quý 4 lợi nhuận lại giảm do sự sụt giảm về cả giá bán và sản lượng tiêu thụ so với cùng kỳ.

Về tình hình tài chính, tính đến ngày cuối năm 2022, tổng tài sản của Viglacera đạt 22.962 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 8,6% so với đầu năm, lên 4.257 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 34,7% lên 1.194 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, tổng nợ phải trả của Viglacera là 13.856 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 60,5%, đạt 8.385 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, dòng tiền kinh doanh của VGC tính đến ngày cuối năm 2022 ở mức 896 tỷ đồng, hao hụt mạnh so với mức 4.794 tỷ đồng của năm 2021. Dòng tiền đầu tư của VGC đang âm 734 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức âm 3.523 tỷ đồng năm trước.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận âm 864 tỷ đồng vì dù đi vay được hơn 6.799 tỷ đồng nhưng VGC phải trả gốc vay hơn 5.800 tỷ đồng, trả nợ gốc thuê tài chính 475 tỷ đồng và chia cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong năm của VGC âm 701 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 18,9%, xuống 2.020 tỷ đồng.

Tú Anh
#