PC Lào Cai

Thử nghiệm hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho các trạm cắt LBS/ Recloser trên lưới điện trung áp

- Thứ Năm, 16/11/2023, 17:08 - Chia sẻ

Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) đang triển khai nghiên cứu thử nghiệm lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho các trạm cắt LBS/ Recloser trên lưới điện trung áp.

Hệ thống nguồn điện một chiều có vai trò quan trọng trong việc cấp điện cho mạch nhị thứ. Việc duy trì nguồn điện cho mạch nhị thứ sẽ bảo đảm các chức năng điều khiển, đo đếm, bảo vệ rơ le cũng như việc hiển thị trạng thái báo hiệu sự cố và mạch truyền tín hiệu xa.

Phó giám đốc PC Lào Cai Trần Thanh Duyệt cho biết, việc nghiên cứu đưa nguồn một chiều (24VDC) từ hệ thống năng lượng mặt trời để cấp cho các trạm cắt LBS/ Recloser là hết sức cần thiết cho công tác quản lý kỹ thuật. Tuy nhiên, để ứng dụng vào thực tế trên lưới điện trung áp cần phải nghiên cứu rất kỹ về giải pháp lựa chọn công nghệ, vị trí lắp đặt, lượng bức xạ mặt trời tại các vùng trên địa bàn tỉnh.

Thử nghiệm hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho các trạm cắt LBS/ Recloser trên lưới điện trung áp -0
 PC Lào Cai sẽ tổ chức tổng hợp đánh giá kết quả thử nghiệm. Ảnh: PCLC

Theo đó PC Lào Cai đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị thực hiện các hạng mục công việc, trong đó ưu tiên bảo đảm cân đối và bố trí nguồn vốn cho việc triển khai đề tài. Điện lực Thành phố Lào Cai và Điện lực Sa Pa là 2 đơn vị được giao lắp đặt thử nghiệm hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn cho 2 trạm cắt LBS cấp điện áp 22 kV và 35 kV cùng với sự phối hợp giám sát của lãnh đạo chuyên viên phòng Kỹ thuật, phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Trên cơ sở theo dõi tình trạng vận hành của thiết bị, PC Lào Cai sẽ tổ chức tổng hợp đánh giá kết quả thử nghiệm. Được biết, đây là một trong những đề tài quan trọng được PC Lào Cai tập trung thực hiện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời nằm trong chương trình phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công ty.

Hoàng Yến
#