Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tăng cường công tác an ninh mạng

- Thứ Bảy, 27/05/2023, 15:33 - Chia sẻ

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa tổ chức Hội thảo An ninh mạng Tập đoàn năm 2023.

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin tại Tập đoàn trong thời gian qua và phối hợp trong giai đoạn tiếp theo giữa Tập đoàn và các cơ quan chức năng. Đồng thời, chia sẻ, rút kinh nghiệm từ các đơn vị, đối tác nhằm nâng cao khả năng phòng vệ, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao trong tương lai. 

PVN tăng cường công tác an ninh mạng -0
Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: PVN

Theo Phó Tổng Giám đốc PVN Lê Ngọc Sơn, trong những năm qua, tình hình mất an toàn thông tin trên thế giới, trong nước và Tập đoàn diễn biến hết sức phức tạp. Tập đoàn và các đơn vị thành viên là một trong những đối tượng, mục tiêu bị tấn công an ninh mạng nhiều nhất trong cả nước. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ công nghệ thông tin, PVN và các đơn vị thành viên đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nhiều cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các hệ thống thông tin của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Báo cáo về công tác an ninh mạng và an toàn thông tin tại Tập đoàn, Chánh Văn phòng PVN Trương Quốc Lâm cho biết, ngay từ khi đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tập đoàn, vấn đề an ninh mạng và an toàn thông tin đã được lãnh đạo PVN rất quan tâm và công tác an ninh mạng, an toàn thông tin bước đầu đã đạt được các yêu cầu của Lãnh đạo Tập đoàn đề ra.

Phát biểu tại Hội thảo, đại điện Cục A05 đã tóm tắt về tình hình an ninh mạng của Việt Nam và thế giới, những nguy cơ trong tình hình hiện nay đối với lĩnh vực dầu khí, năng lượng. Đồng thời, chia sẻ về các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin cho PVN; trong đó nhấn mạnh đến việc thiết lập hệ thống phòng vệ mạng hiện đại, tăng khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng. Bên cạnh đó, có các giải pháp an ninh mạng và an toàn thông tin một cách tổng thể; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh mạng và an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin; phối hợp với các đơn vị diễn tập an ninh mạng; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên chuyên trách; nâng cao nhận thức về an ninh mạng, an toàn thông tin cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Tại Hội thảo, đại diện đơn vị dịch vụ công nghệ thông tin cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã trình bày tham luận về công tác an ninh mạng và an toàn thông tin, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm trong thời gian tới.

​​​​​​Khẳng định tình hình an ninh mạng, an toàn thông tin hiện đang có diễn biến hết sức phức tạp, các cuộc tấn công ngày càng tinh vi, nguy hiểm, có chủ đích; Phó Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn cho rằng, để tăng cường công tác an ninh mạng, nâng cao năng lực ứng phó và phòng, chống các cuộc tấn công mạng trong thời gian tới, Tập đoàn PVN và các đơn vị trong Tập đoàn nghiên cứu triển khai các giải pháp công nghệ để tăng cường khả năng phòng vệ của các đơn vị. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công nghệ thông tin, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, giải pháp nhằm bảo đảm an ninh mạng, an ninh công nghệ thông tin.

Trường Sơn
#