Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Thứ Hai, 13/05/2024, 13:45 - Chia sẻ

Sáng 13.5, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024. 

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa -0
Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Cục trưởng Cục PBGDPL Lê Vệ Quốc cho biết, vấn đề hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã trở nên quen thuộc và không thể thiếu đối với cộng đồng doanh nghiệp bởi những rủi ro pháp lý vẫn luôn tồn tại khi doanh nghiệp tham gia thị trường. Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc định hướng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động và phát triển dựa trên một nền tảng pháp lý ổn định, chắc chắn, bền vững, lâu dài.

Phó Cục trưởng Cục PBGDPL Ngô Quỳnh Hoa nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước rất quan tâm, đã ban hành nhiều thể chế, chính sách để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn, thách thức trong tiếp cận hệ thống pháp luật, nguồn lực con người, kinh phí.

Các doanh nghiệp chưa tập trung cho vấn đề phòng ngừa rủi ro mang tính chất pháp lý; chưa tập trung sử dụng quy định pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp mặc dù có nhiều cố gắng, nỗ lực tuy nhiên hiệu quả, phạm vi, tác động đến doanh nghiệp còn hạn chế. 

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa -0
Các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật khi thiếu thông tin, hướng dẫn cụ thể

Đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc về pháp lý trong quá trình hoạt động; đó là doanh nghiệp còn thiếu các thông tin, thiếu các hướng dẫn cụ thể trong quá trình áp dụng pháp luật, trong khi trên thực tế đang tồn tại rất nhiều kênh thông tin về pháp luật.

Các doanh nghiệp cũng kiến nghị, trong quá trình triển khai các chương trình hỗ trợ cần lựa chọn những vấn đề pháp lý nóng, ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng tới doanh nghiệp như: pháp luật về đất đai, tín dụng, thuế, chuyển đổi xanh…; biên tập ngôn ngữ pháp lý dễ hiểu để tăng khả năng tiếp cận, đọc hiểu luật. Đồng thời, cần sử dụng đội ngũ tư vấn viên pháp luật cho các khu vực thực sự cần hỗ trợ về mặt pháp lý để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của chương trình.

Tại hội thảo, Ban tổ chức đã thông tin về việc thay đổi đơn vị phụ trách triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế sang Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

Đồng thời, lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024; nắm bắt nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đó đưa ra các đề xuất về giải pháp có tính chất đột phá nhằm hoàn thiện chính sách trong thực hiện công tác này.

Nhật Trường
#