PVCFC được vinh danh "Hội đồng quản trị cam kết thực hành tốt quản trị công ty"

- Thứ Hai, 04/12/2023, 16:46 - Chia sẻ

Diễn đàn thường niên (AF6) của Viện thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) là sự kiện chuyên môn uy tín nhất trong năm do VIOD tổ chức; là nơi tích hợp chuyên môn, kinh nghiệm và giải pháp với các chủ đề được quan tâm hàng đầu về quản trị. Tại diễn đàn, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) đã được vinh danh "Hội đồng quản trị cam kết thực hành tốt quản trị công ty".

Với chủ đề "Khơi nguồn Tài chính xanh và Quản trị xanh", AF6 năm 2023 là không gian và cơ hội gặp gỡ của các doanh nhân, lãnh đạo - quản lý doanh nghiệp, nơi diễn giả và thành viên tham dự cùng trao đổi chuyên môn sâu về chủ đề trên. Các chuyên gia đã thảo luận về giá trị thực tiễn của Quản trị E&S (Môi trường và Xã hội) trong việc khơi nguồn tài chính xanh và cách thực hiện dựa trên tầm nhìn, dấu ấn riêng của doanh nghiệp.

Điểm nhấn mới của AF6 năm 2023 là Lễ vinh danh Hội đồng quản trị của năm (BOTY). Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, BOTY sẽ chọn lựa để tôn vinh Hội đồng Quản trị (HĐQT) xuất sắc nhất, nơi các lãnh đạo bộc lộ năng lực qua tầm nhìn chiến lược, dẫn dắt thành công doanh nghiệp bằng độ chuyên nghiệp, hiệu quả, tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và thực hành quản trị công ty theo thông lệ tốt. Tiêu chí vinh danh chú ý tới chất lượng Quản trị E&S, sẽ ghi nhận các Hội đồng quản trị chú trọng ba yếu tố G (Thế hệ), I (Độc lập), G (Giới tính).

Hội đồng quản trị PVCFC cam kết thực hành tốt quản trị công ty -0
Chứng nhận "Hội đồng quản trị cam kết thực hành tốt quản trị công ty". Ảnh: PVCFC

Được vinh danh "Hội đồng quản trị cam kết thực hành tốt quản trị công ty", VIOD ghi nhận và tôn vinh những HĐQT của PVCFC đạt thành tích xuất sắc phù hợp với tiêu chí đánh giá khắt khe. Theo đó, PVCFC là Top 12 doanh nghiệp xuất sắc vượt qua hơn 500 HĐQT của các công ty niêm yết khác tại thị trường Việt Nam. Hệ tiêu chí này đánh giá hoạt động của HĐQT hiệu quả nhất qua vai trò giám sát bảo vệ lợi ích của cổ đông, tạo ra giá trị cho các bên hữu quan của công ty và tuân thủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiệu quả, đóng góp cho phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu.

Với danh hiệu đạt được năm nay, PVCFC tiếp tục khẳng định kết quả hoạt động quản trị, điều hành của mình đang đi đúng hướng, đúng xu thế và PVCFC sẽ tiếp tục tích hợp các chuẩn mực ESG (bao gồm Môi trường, Xã hội và Quản trị) với hoạt động quản trị, điều hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp cho quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Hoàng Yến
#