PC1: Chi phí tài chính tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế giảm về mức hơn 4 tỷ đồng

- Thứ Năm, 24/11/2022, 14:11 - Chia sẻ

Lợi nhuận sau thuế quý 3 của PC1 giảm tới 97%, chỉ còn vỏn vẹn 4,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt mức gần 66 tỷ đồng, giảm 54 % so với quý 3.2021.

Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2022. Theo đó, trong kỳ, doanh nghiệp có mức doanh thu thuần giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021, về mức 3.005 tỷ đồng. Tuy doanh thu giảm nhưng lợi nhuận gộp của PC1 đã tăng 26 %. Nguyên nhân do giá vốn hàng bán cũng như chi phí bán hàng trong quý 3.2022 được tiết giảm tương đối hiệu quả.

Trong quý 3, “gánh nặng” lớn nhất đối với PC1 đến từ việc chi phí tài chính của công ty tăng cao gấp 3.19 lần so với cùng kỳ, lên đến 265 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3 của PC1 giảm tới 97% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn vỏn vẹn 4.4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt mức gần 66 tỷ đồng, giảm 54 % so với quý 3.2021.

Công ty cổ phần Tập đoàn PC1: Chi phí tài chính tăng mạnh, lợi nhuận giảm về mức hơn 4 tỷ đồng -0
Diễn biến lợi nhuận sau thuế của PC1 (Đơn vị: tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần của PC1 sụt giảm 21 % về mức 5.994 tỷ đồng,. Sau khi tiêu tốn một khoản tiền hơn 600 tỷ vào chi phí tài chính, lợi nhuận sau thuế của PC1 giảm tới 56,6 % so với cùng kỳ về mức 251 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính của PC1, Đến hết quý 3, tổng tài sản của cả doanh nghiệp đạt mức 21.276 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm. Về chất lượng tài sản, PC1 có các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đều tăng. Giá trị của dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 7,9 tỷ (thời điểm đầu năm) lên hơn 10 tỷ (thời điểm hết quý 3).

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của của PC1 đạt mức 14.726 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính 11.438 tỷ đồng (chiếm 53 % quy mô tổng nguồn vốn), chủ yếu là khoản vay và trái phiếu phát hành dài hạn (8.248 tỷ đồng). Chính từ khoản nợ vay nêu trên, PC1 phải gánh khoản chi phí tài chính hơn 600 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm (bao gồm khoản lãi vay 411 tỷ đồng), đây là một áp lực không nhỏ lên hoạt động của doanh nghiệp.

Theo giải trình của PC1, các khoản vay dài hạn chủ yếu được sử dụng để đầu tư cho các dự án xây dựng nhà máy Thuỷ điện Bảo Lâm, Trung Thu, Sông Nhiệm 4, Mông Ân, Bảo Lâm 3 A, Bảo Lạc B. Ngoài ra là để triển khai xây dựng nhà máy tuyển quặng Niken-Đồng, nhà máy mạ kẽm Thái Nguyên và các dự án điện gió…

Vào đầu tháng 11 vừa qua, trước diễn biến không mấy suôn sẻ của giá cổ phiếu PC1, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thực hiện đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu PC1. Giao dịch dự kiến theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Thời gian dự kiến từ 15 đến 28.11. Thời điểm đó, Ông Trịnh Văn Tuấn sở hữu 56,8 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng tỷ lệ 21,01%. Khi giao dịch thành công, ông Tuấn tăng sở hữu lên 57,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 21,38%. 

Gia Hân
#