Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Dòng tiền kinh doanh liên tục âm

- Thứ Ba, 29/11/2022, 09:22 - Chia sẻ

Dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng của PPC âm 844 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ số này đang dương hơn 1.000 tỷ đồng.

Dữ liệu tài chính quý 3.2022 thể hiện, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC) có doanh thu thuần đạt mức 1.172 tỷ đồng, tăng gần 12 % so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng mạnh lên mức 1.178 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp của PPC âm 6,3 tỷ đồng.

Điểm sáng của PPC trong quý 3 đến từ doanh thu từ hoạt động tài chính bất ngờ tăng vọt lên mức 187 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021 chỉ ở mức 29 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí quản lý doanh nghiệp và một số chi phí khác, PPC đem về 149 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Dòng tiền kinh doanh liên tục âm -0
Diễn biến lợi nhuận sau thuế của PPC (Đơn vị: tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng năm 2022, PPC có doanh thu thuần đạt mức 3.539 tỷ đồng, tăng 5,7 %. Lợi nhuận sau thuế đạt mức 303 tỷ đồng, tăng 35,8 % so với 9 tháng năm 2021.

Về tình hình tài chính, thời điểm ngày cuối tháng 9, PPC có tổng tài sản đạt mức 6.085 tỷ đồng, tăng 11,6% so với thời điểm đầu năm. Về chất lượng tài sản, PPC đang phải đối diện với tình trạng các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 796 tỷ thời điểm đầu năm lên 1.678 tỷ đồng thời điểm 30.9.2022. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu về cho vay ngắn hạn. Bên cạnh đó, giá trị hàng tồn kho của PPC đã tăng 17 % lên mức 586 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Áp lực từ các khoản phải thu và hàng tồn kho khiến dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng của PPC âm 844 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ số này đang dương hơn 1.000 tỷ đồng. Một điều cần quan tâm đó là từ quý 1.2022 đến nay, dòng tiền kinh doanh của PPC liên tục âm và tăng tiến về giá trị.

Đến cuối quý 3, tiền và tương đương tiền của PPC đã giảm hơn 50 % so với một năm trước, về mức 179 tỷ đồng, chỉ số này khi hết quý 2 của PPC ở mức 206 tỷ.

Gia Hân
#