Bắc Ninh

Năm 2025, có 800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

- Thứ Năm, 24/11/2022, 06:40 - Chia sẻ

Trong Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có khoảng 800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó 70% doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

Tăng sức cạnh tranh cho các ngành công nghiệp chủ lực

Bắt đầu hình thành từ năm 2015 đến nay, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đã và đang từng bước phát triển vượt bậc, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp chủ lực trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng hiện đại và bền vững; đóng góp đáng kể vào tăng trưởng giá trị xuất khẩu, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Đồng thời, góp phần hình thành mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh hiện có khoảng 500 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng, chiếm 10,1% số doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; trong đó, có 272 doanh nghiệp FDI. Các doanh nghiệp hỗ trợ đã tạo việc làm cho 80.000 lao động, riêng doanh nghiệp FDI thu hút trên 70.000 lao động. Công nghiệp hỗ trợ chủ yếu tập trung phục vụ 3 lĩnh vực chính gồm lắp ráp sản phẩm điện tử; cơ khí; thực phẩm, đồ uống công nghệ cao.

Xác định tầm quan trọng của ngành công nghiệp hỗ trợ trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và tăng sức cạnh tranh cho các ngành công nghiệp chủ lực, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, phù hợp với tiềm năng thế mạnh. Trong đó, phê duyệt các Quy hoạch, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ với những mục tiêu cụ thể, chú trọng vào 3 ngành chính là điện - điện tử, cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao. Đồng thời, có định hướng thành lập, chuyển một số cụm công nghiệp thành cụm công nghiệp hỗ trợ và xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc 3 ngành trọng điểm trên và phát triển hạ tầng cụm công nghiệp hỗ trợ.

Cùng với đó, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước; thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nhằm gia tăng số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng trong tỉnh giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp lắp ráp; thúc đẩy liên kết với các tỉnh có lợi thế phát triển công nghiệp.

Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có khoảng 800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có khoảng 800 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Quy hoạch, đầu tư cụm - khu công nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 đã đưa ra định hướng, xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp với đối tượng sản phẩm và năng lực của doanh nghiệp, trên cơ sở các tiêu chuẩn, yêu cầu của tập đoàn đa quốc gia, các tiêu chuẩn quốc tế; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy lợi thế tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu cho các doanh nghiệp, dự án trong nước, hướng tới thị trường xuất khẩu.

Theo đó, tỉnh đặt ra các mục tiêu chung cũng như mục tiêu cụ thể, bao gồm phát triển các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ dựa trên nhu cầu, định hướng phát triển của tỉnh, đến năm 2030 trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao và định hướng đến năm 2045 là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh. Đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng trong địa bàn tỉnh giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp lắp ráp. Thúc đẩy liên kết với các tỉnh có lợi thế phát triển công nghiệp như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương… nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, Bắc Ninh sẽ có khoảng 800 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó 70% doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất.

Giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 15% giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; chỉ số phát triển công nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hàng năm tăng từ 8% - 9%. Liên kết, xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, cải tiến doanh nghiệp trong và ngoài nước; mỗi năm tổ chức tư vấn, cải tiến cho từ 5 - 10 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn tham gia cung ứng cho Samsung và các doanh nghiệp FDI khác.

Trên cơ sở định hướng của tỉnh, năm 2021 vừa qua, Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh đã chủ động lập đề án xây dựng Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ của địa phương trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Việc quy hoạch, đầu tư cụm công nghiệp, các phân khu khu công nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ dần được hình thành. Tỉnh đã quy hoạch 2 cụm công nghiệp định hướng với ngành nghề sản xuất chính là công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng chủ động hợp tác với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam thực hiện Chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp. Trong năm 2020, 2021 đã hoàn thành công tác tư vấn cải tiến cho 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ xúc tiến việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh.

Tâm Anh