Khối dịch vụ - động lực tăng trưởng mới của Petrovietnam

- Thứ Bảy, 18/11/2023, 07:21 - Chia sẻ

Năm 2023 tiếp tục là năm khó khăn của các đơn vị dịch vụ, song bằng những nỗ lực cố gắng trong công tác quản trị, tiếp tục có các giải pháp phát triển thị trường, gia tăng liên kết chuỗi; các đơn vị dịch vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vẫn đạt kết quả khả quan trong 10 tháng năm 2023. Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất của 12 đơn vị dịch vụ 10 tháng năm 2023 đạt 157,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 21% tổng doanh thu toàn Tập đoàn. 

Xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết

Tại buổi làm việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, giải pháp trọng tâm bảo đảm kế hoạch quản trị năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024 của các đơn vị dịch vụ, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị khối dịch vụ trong bối cảnh khó khăn của thị trường, cùng với nhiều áp lực hơn so với các khối khác nhưng đã bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao được tỷ trọng về doanh thu, lợi nhuận trong mô hình kinh doanh chung của Tập đoàn so với các năm trước. Trong 2 tháng cuối năm 2023, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị dịch vụ tập trung hoàn thành cao nhất kế hoạch quản trị của Tập đoàn giao, tạo cơ sở để triển khai nhiệm vụ của năm 2024.

Cụ thể, tập trung đánh giá các dư địa; tận dụng nắm bắt cơ hội mở rộng thị trường, tiếp tục đẩy mạnh thương mại, tư vấn, kinh doanh vận chuyển và tài chính, bảo hiểm ngay khi có cơ hội; gia tăng liên kết chuỗi, thúc đẩy các nguồn lực sẵn có; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để gia tăng doanh thu, lợi nhuận... kiên định hoàn thành cao nhất mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 của các đơn vị dịch vụ bảo đảm đạt 208,9 nghìn tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhận định, trong thời gian trước mắt, lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí sẽ là động lực tăng trưởng mới của Tập đoàn, bên cạnh lĩnh vực điện và năng lượng tái tạo, hóa dầu, công nghiệp khí... Năm 2024 sắp tới, khối dịch vụ sẽ phải tập trung triển khai rất nhiều dự án lớn như chuỗi khí điện Lô B, chuẩn bị phát triển các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi... Chính vì vậy, các đơn vị dịch vụ tiếp tục tăng cường công tác quản trị, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để triển khai các ngành nghề mới như năng lượng tái tạo ngoài khơi bên cạnh các ngành nghề truyền thống.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa "chia sẻ" trong hệ sinh thái Petrovietnam và đề nghị các đơn vị trong khối dịch vụ tiếp tục trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết nhằm tận dụng tối đa nguồn lực, thế mạnh của các đơn vị để xây dựng, phát triển khối dịch vụ ngày càng vững chắc, trở thành động lực tăng trưởng mới của Tập đoàn trong tương lai.

Vươn ra thị trường mới và ngành nghề mới

Lãnh đạo Petrovietnam khẳng định, bước sang năm 2024, dự báo tình hình kinh tế - chính trị thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, có những khó khăn và thuận lợi đan xen, có những cơ hội đi kèm với nhiều thách thức và rủi ro. Trước tình hình đó, Tập đoàn đề nghị các đơn vị dịch vụ trong năm 2024 phải tiếp tục gia tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phát triển thị trường, kinh doanh quốc tế.

Cùng với việc phát triển thị trường, các đơn vị phải nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, thông tin dự báo giá dầu thô, thông tin cung - cầu của thị trường dịch vụ trong nước và ngoài nước, tình hình dịch bệnh…, để xây dựng và cập nhật các kịch bản, giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp và linh hoạt, kịp thời nhằm tận dụng tối đa cơ hội, giảm thiểu rủi ro đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, tập trung xây dựng nền tảng số để phục vụ công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất làm việc; tăng cường quản lý chất lượng và an toàn đối với các dịch vụ. Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị khi xây dựng kế hoạch năm 2024 phải đặt ra các mục tiêu "khát vọng" hơn, vươn ra các thị trường mới, với các ngành nghề mới.

Đặc biệt, cần triển khai tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp theo kế hoạch tái cơ cấu đến năm 2025 được Tập đoàn phê duyệt và phù hợp với Quyết định 1243/QĐ-TTg ngày 25.10.2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025. Một nhiệm vụ quan trọng khác đối với các đơn vị dịch vụ là phải thực hiện có hiệu quả các chuỗi liên kết giữa các đơn vị trong ngành, gia tăng giá trị chuỗi liên kết; kiểm soát, bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ các dự án/hạng mục công trình.

Dương Cầm
#