Hà Nội:

Hé mở về doanh nghiệp trúng liên tiếp các gói thầu khoan, thay thế giếng tại Nhà máy nước Yên Phụ

- Thứ Năm, 04/04/2024, 09:04 - Chia sẻ

Công ty cổ phần khảo sát xây dựng và cấp nước Miền Bắc trúng khoảng hơn 30 gói thầu, đáng chú ý, nhiều gói thầu thi công khoan thay thế giếng tại Hà Nội có tỷ lệ tiết kiệm ở mức "siêu thấp", thậm chí có gói tiết kiệm 0 đồng.

Công ty cổ phần khảo sát xây dựng và cấp nước Miền Bắc (Công ty cấp nước Miền Bắc) có địa chỉ tại số 405A phố Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Quang Sơn là người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ đăng ký hiện tại là 5 tỷ đồng. Danh sách cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Văn Bách, Hoàng Đại Phúc, Nguyễn Quang Sơn.

Theo dữ liệu về đấu thầu, Công ty cấp nước Miền Bắc đã trúng khoảng hơn 30 gói thầu, tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của nhà thầu này khoảng hơn 30 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong những năm qua nhà thầu này thường xuyên trúng các gói thầu thi công khoan thay thế các giếng trên địa bàn Hà Nội có kết quả tỷ lệ tiết kiệm ở mức "siêu thấp".

Lộ diện nhà thầu liên tục trúng các gói thầu về khoan giếng tại nhà máy nước Yên Phụ
 -0

Ngày 25.3.2024, ông Trần Quốc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6: Thi công khoan thay thế các giếng YPH32, YPH34 – nhà máy nước (NMN) Yên Phụ.

Công ty cấp nước Miền Bắc trúng gói thầu với vai trò liên danh chính, giá trúng thầu là 3.347.426.077 đồng, so với giá gói thầu là 3.357.837.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 10.410.923 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,3%) cho ngân sách nhà nước.

Hé mở về doanh nghiệp trúng liên tiếp các gói thầu khoan, thay thế giếng tại nhà máy nước Yên Phụ -0
Một khu vực giếng bơm nước thuộc quản lý của Nhà máy nước Yên Phụ hoạt động liên tục trong ngày

Ngày 16.2.2024, ông Trần Quốc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6: thi công khoan thay thế các giếng YPH25, YPH29 – NMN Yên Phụ.

Công ty cấp nước Miền Bắc trúng gói thầu với vai trò liên danh độc lập, giá trúng thầu là 3.279.053.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 3.306.759.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 27.706.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,8%) cho ngân sách nhà nước.

Lộ diện nhà thầu liên tục trúng các gói thầu về khoan giếng tại nhà máy nước Yên Phụ
 -0

Ngày 9.1.2023, ông Trần Quốc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6: Thi công khoan thay thế các giếng YPH44, YPH45 – NMN Yên Phụ.

Công ty cấp nước Miền Bắc trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 3.255.352.000 đồng, so với giá gói thầu là 3.274.574.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 19.222.000 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,5%) cho ngân sách nhà nước.

Lộ diện nhà thầu liên tục trúng các gói thầu về khoan giếng tại nhà máy nước Yên Phụ
 -0

Ngày 10.12.2022, ông Trần Quốc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7: thi công khoan thay thế các giếng YPH23, YPH24 – NMN Yên Phụ.

Công ty cấp nước Miền Bắc trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 3.012.448.700 đồng, so với giá gói thầu là 3.031.907.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 19.458.300 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,6%) cho ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, ngày 11.9.2023, ông Trần Quốc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: khảo sát số liệu hiện trạng, lập Báo cáo KTKT; Gói thầu số 2: Khoan khảo sát – đo karota xác định địa tầng; Gói thầu số 3: Thẩm tra Thiết kế BVTC - dự toán xây dựng thuộc dự án: Khoan thay thế các giếng NSL H17, NSL H31 – NMN Ngô Sỹ Liên.

Trong đó, Công ty cấp nước Miền Bắc trúng gói thầu số 2 khoan khảo sát – đo karaota với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 482.544.000 đồng, so với giá gói thầu là 482.544.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 0 đồng.

Ngoài ra, ngày 18.4.2022, ông Trần Quốc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8: thi công khoan thay thế các giếng CĐ11, CĐ14 – NMN Cáo Đỉnh thuộc dự án Khoan thay thế các giếng CĐ11, CĐ14 – NMN Cáo Đỉnh.

Công ty cấp nước Miền Bắc trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 2.483.879.266 đồng, so với giá dự toán gói thầu là 2.498.237.544 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 14.358.278 đồng (tương đương tiết kiệm khoảng 0,5%) cho ngân sách nhà nước.

Minh Dương
#