Giải pháp quản lý chi phí giá thành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả tại Công ty Điện lực Bắc Ninh

- Thứ Năm, 07/12/2023, 16:45 - Chia sẻ

Năm 2023, toàn ngành Điện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của biến đổi khí hậu cùng với giá nguyên liệu thế giới tăng cao khiến các chi phí sản xuất điện cũng tăng theo.

Đứng trước những thách thức với vô vàn khó khăn thì việc “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được coi là một trong những giải pháp quan trọng giúp ngành Điện vượt qua giai đoạn này. "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" cũng chính là chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của EVN.

Giải pháp quản lý chi phí giá thành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả tại Công ty Điện lực Bắc Ninh -0
PC Bắc Ninh đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể trong đó chú trọng giải pháp “quản lý chi phí giá thành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả”. Ảnh: PC Bắc Ninh

Hiểu được tầm quan trọng đó, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD), trong đó chú trọng giải pháp “quản lý chi phí giá thành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả”.

Để thực hiện tốt công tác quản lý giá thành điện, bảo đảm phân bổ đủ nguồn lực cho mọi hoạt động SXKD, thì ngay từ đầu năm 2023, PC Bắc Ninh đã phải xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp quản trị chi phí một cách cụ thể, nhằm kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đảm bảo không vượt kế hoạch Tổng công ty giao. Theo đó, có 4 nhóm giải pháp chính trong công tác quản trị chi phí được Công ty đưa ra bao gồm: Lập kế hoạch chi phí; phân bổ chi phí; kiểm tra kiểm soát chi phí; ứng dụng công nghệ vào quản lý chi phí.

Công tác lập kế hoạch chi phí

Công tác lập kế hoạch chi phí được xác định là một khâu quan trọng của quản trị chi phí nhằm tận dụng và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn. Theo đó, Công ty đã xây dựng kế hoạch chi phí, giao lại cho các đơn vị triển khai theo các tiêu chí như: Điện thương phẩm; số công tơ quản lý; số lao động; nguyên giá tài sản cố định; số khách hàng dự kiến phát triển; tình hình sử dụng chi phí của năm trước…Bám sát các mục tiêu phát triển của Tổng công ty cũng như tình hình thực tế tại đơn để lập chi phí dự phòng chung 20% hơn tổng chi phí được giao. Trên cơ sở đó điều tiết và thực hiện các khoản chi phí ngoài kế hoạch, chi phí đột xuất như: Giải quyết sự cố, mua sắm vật tư thiết bị phát sinh …cho phù hợp.

Giải pháp quản lý chi phí giá thành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả tại Công ty Điện lực Bắc Ninh -0
Kiểm soát tốt việc mua sắm vật tư thiết bị giúp PC Bắc Ninh tiết kiệm được chi phí. Ảnh: PC Bắc Ninh

Công tác phân bổ chi phí

Về tổ chức phân bổ chi phí, thông qua nhu cầu đã hoạch định, Công ty phân bổ từng đầu việc một cách hợp lý, bảo đảm đúng tính chất của từng định mức chi phí. Nhờ rà soát kế hoạch chi phí ngay từ đầu, giúp đơn vị lựa chọn được những phương án triển khai công việc hiệu quả, không trùng lặp, dàn trải, tạo điều kiện tập trung nguồn lực giải quyết những vấn đề quan trọng, cũng như khắc phục những khiếm khuyết của lưới điện. Việc đăng ký kế hoạch từng đầu mục công việc được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, vừa cân đối được chi phí, bảo đảm hoàn thành công việc, vừa sử dụng chi phí một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí

Đối với công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí, Công ty tập trung vào các nội dung như: Chi phí vật liệu; chi phí công tơ; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí sửa chữa lớn; chi phí khấu hao… 100% gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm tăng khả năng cạnh tranh, lựa chọn được nhà cung cấp đáp ứng được đúng nhu cầu, chủng loại, chất lượng vật tư với chi phí tiết kiệm nhất.

Thực hiện cấp hàng theo tiến độ các công việc vừa đáp ứng đủ khối lượng, tiến độ vừa không ảnh hưởng đến tồn kho chung Công ty. Việc thanh toán dựa trên nhu cầu thực tế giúp Công ty sử dụng dòng tiền một cách hiệu quả hơn. Đối với các Điện lực, thường xuyên kiểm tra lưới điện để phát hiện kịp thời các điểm có nguy cơ sự cố và khắc phục ngay, quá đó giảm được chi phí sửa chữa. Thực hiện khoán chi phí điện, nước, điện thoại cho các đơn vị và cá nhân; khuyến khích CBCNV và người dân thanh toán tiền điện bằng hình thức trích nợ tự động, qua các ứng dụng thu tiền điện của ngân hàng, bảo đảm an toàn của dòng tiền, giúp giảm chi phí thuê các tổ chức thu tiền điện truyền thống.

Giải pháp quản lý chi phí giá thành đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả tại Công ty Điện lực Bắc Ninh -0
Thao tác trong phần mềm kế toán trên hệ thống ERP. Ảnh: PC Bắc Ninh

Kiểm soát chặt chẽ các công trình đầu tư xây dựng (ĐTXD) ngay từ khâu chuẩn bị, lập dự án đầu tư, thẩm định phê duyệt đến tiến độ thi công, quyết toán đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Giảm thiểu phát sinh khối lượng do phải thay đổi thiết kế, xử lý chất lượng dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành công trình. Xây dựng tiến độ giải ngân vốn phù hợp, tránh lãng phí vốn và chi trả lãi vay trong ĐTXD ở mức thấp nhất có thể… Việc kiểm soát chi phí giúp lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản trị tài chính, kiểm soát tốt các đầu mục công việc đã giao, bảo đảm khâu tổ chức thực hiện đang đi đúng theo kế hoạch đề ra một cách hiệu quả nhất.

Cùng với các giải pháp trên, Công ty còn khai thác triệt để phần mềm kế toán trên hệ thống ERP, bảo đảm công tác hạch toán chi phí kịp thời, chính xác để người quản trị có thể bao quát được hết các nội dung công việc và tiến độ thực hiện theo từng ngày, qua đó giúp đưa ra các quyết định một cách hợp lý, hiệu quả.

Hoàng Nga
#