Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường lên tiếng về thông tin dự án dễ gây hiểu nhầm

- Thứ Bảy, 21/01/2023, 18:33 - Chia sẻ

Trong công văn gửi Báo Đại biểu Nhân dân, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cho biết là chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Khu Du lịch Tam Chúc cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứ không hề liên quan Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Du lịch Tam Chúc.

Theo công văn do ông Nguyễn Văn Trường - Giám đốc ký thông tin chính thức cho biết: Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận là Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Dự án hướng đến năm 2030 đệ trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới.

Tại Khu Du lịch Tam Chúc có 2 dự án thành phần, đó là: Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Du lịch Tam Chúc và Dự án Đầu tư xây dựng Khu Du lịch Tam Chúc. Trong đó, Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Du lịch Tam Chúc do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư. Dự án Đầu tư xây dựng Khu Du lịch Tam Chúc do Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư. 

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường cho biết là chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Khu Du lịch Tam Chúc cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứ không hề liên quan Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Du lịch Tam Chúc.

Dự án Đầu tư xây dựng Khu Du lịch Tam Chúc có tổng mức đầu tư 25.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 50 năm. Nguồn vốn do Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, tăng ni, Phật tử, nhân dân trên cả nước đóng góp.

Chùa Tam Chúc hiện do Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trụ trì và Thượng toạ Thích Minh Quang, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình làm Phó Trụ trì.

“Vừa qua, Thanh tra Chính phủ có Thông báo kết luận số 161/TB-TTCP ngày 17/01/2023 về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012-2018), trong đó tại phần II kiến nghị, mục 2.2. rà soát, giảm trừ dự toán chi phí xây dựng tại 4 dự án, trong đó số tiền 446.713,77 triệu đồng của dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam làm chủ đầu tư chứ không phải tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu Du lịch Tam Chúc do Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường chúng tôi và Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư”, Công văn của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường khẳng định.

Lạng Thương
#