Điện lực Hà Nam tích cực hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

- Thứ Sáu, 26/05/2023, 19:45 - Chia sẻ

Tháng hàng động an toàn, vệ sinh, lao động năm 2023 được phát động với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng ở nơi làm việc”, Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã có nhiều hoạt động, giải pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn, cháy nổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty giao.

Tích cực hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động -0
Điện lực Hà Nam kiểm tra, ngăn chặn việc thả diều gần đường dây điện

Theo đó, Công đoàn PC Hà Nam đã phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức: “Tập huấn trao đổi công tác an toàn vệ sinh lao động Công ty Điện lực Hà Nam năm 2023”. Qua buổi tập huấn đã nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong công tác an toàn vệ sinh lao động, hiểu rõ quy định hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Hướng dẫn về hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên và các kỹ năng, phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên; Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh, lao động tại nơi làm việc; Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, giảm thiểu, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện treo 8 băng rôn trước nhà điều hành, Đội quản lý vận hành 110kV... với nội dung “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng ở nơi làm việc” và chạy chữ trên bảng điện tử tại nhà điều hành Công ty từ ngày 1.5.2023 đến hết ngày 31.5.2023.

PC Hà Nam cấp phát cho các đơn vị trực thuộc 1.800 cẩm nang sử dụng an toàn, tiết kiệm điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, tài liệu cho các đơn vị để kịp thời tuyên truyền đến học sinh, sinh viên, công nhân, nhân dân và những nơi có đường dây điện đi qua trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

Trong tháng hành động an toàn, vệ sinh, lao động, PC Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động, trọng tâm là huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa. Tăng cường tuyên truyền cho bà con nhân dân khu vực có đường dây cao áp đi qua bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, ngăn ngừa sự cố, giảm thiểu tai nạn điện trong dân.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn trên lưới điện thông qua phần mền kiểm soát hình ảnh ECP. Chỉ đạo đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc kiểm tra hệ thống lưới điện, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý ngay các thiết bị điện không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành, các điểm xung yếu như: các cột điện nghiêng, các móng cột, móng néo gần các ta luy đường, cột gần bờ sông có nguy cơ sạt lở, các vị trí vi phạm khoảng cách pha đất, cây trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện có nguy cơ gây sự cố cho lưới điện.

Trong các năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động nên đã nâng cao được nhận thức, thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động ngày một tốt hơn. Do vậy, người lao động đã nhận thức đầy đủ hơn, thực hiện theo đúng quy trình, quy phạm và các quy định, pháp luật của nhà nước ban hành. Vì thế mà trong các năm gần đây Công ty Điện lực Hà Nam không có vụ mất an toàn lao động nào xảy ra, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh điện được ổn định, liên tục và an toàn trên địa bàn.

Bảo Ngân
#