Đảng ủy EVNHCMC sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

- Thứ Năm, 11/07/2024, 23:49 - Chia sẻ

Ngày 11.7, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự hội nghị cóPhó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Phương Mai; cán bộ các Ban Đảng Thành ủy phụ trách Đảng bộ Tổng công ty. 

Về phía EVNHCMC có: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Quốc Bảo; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trần Vũ Quang; cùng các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên trách, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các Ban Đảng ủy, các Ban Tổng công ty; Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở…

Đảng ủy EVNHCMC sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 - 0
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trần Vũ Quang báo cáo tại hội nghị

Đảng bộ EVNHCMC hiện có 36 cơ sở đảng; trong đó, 21 đảng bộ cơ sở, 15 chi bộ cơ sở; 73 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 1.469 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp các công tác tham mưu để bảo đảm cung ứng điện ổn định, liên tục, an toàn, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; phục vụ tốt các sự kiện chính trị quan trọng của thành phố; kịp thời chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy và Tổng công ty; thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng tại các chi bộ trực thuộc; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng ủy Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; duy trì, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động và công tác an sinh xã hội; các chỉ tiêu chính về sản xuất - kinh doanh và đầu tư xây dựng hầu hết đáp ứng tiến độ kế hoạch đề ra.

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 15,2 tỷ kWh, tăng 10,8% so với cùng kỳ, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại của thành phố là 5.212MW; sản lượng điện tiết kiệm đạt 350,7 triệu kWh; cơ bản hoàn tất lắp đặt 100% thiết bị đo đếm có chức năng truyền dữ liệu từ xa; chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện tốt; tỷ lệ thu không dùng tiền mặt đạt 99,84% về khách hàng, 99,65% về tiền thông qua các ngân hàng và đối tác thu hộ trên địa bàn thành phố; bảo đảm 100% các loại hình dịch vụ khách hàng được giải quyết trực tuyến mức độ 4; hoàn tất triển khai dịch vụ điện hình thức điện tử (OTP và ký số); vận hành ổn định hệ thống tổng đài đa kênh trong tiếp nhận và chăm sóc khách hàng.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị Khóa XIII; triển khai thực hiện tốt Chủ đề năm 2024 của Đảng bộ Tổng công ty “Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quản trị hiệu quả doanh nghiệp số và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện 9 chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần III nhiệm kỳ 2020 - 2025; chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cơ quan vững mạnh và quan tâm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần thiết thực cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Chiến lược phát triển EVN; tiếp tục công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực hoạt động; hoàn thiện hạ tầng CNTT, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin, kiện toàn công tác vận hành Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC), tổ chức đội ngũ giám sát 24/7; phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, đẩy mạnh sáng kiến, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III. 

Đảng ủy EVNHCMC sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 - 0
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Quốc Bảo phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Quốc Bảo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy Tổng công ty, sự đoàn kết, phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm.

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2024, Bí thư Đảng ủy đề nghị, các cấp ủy cơ sở, nhất là nâng cao ý thức trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị và trong từng bộ phận nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng đảng của năm 2024, tổng kết để chuẩn bị đánh giá kết quả thực hiện của nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định về chế độ tự kiểm tra, giám sát quy định 144 của Trung ương về chuẩn mực đạo đức cách mạng, “tự soi tự sửa” để phòng ngừa ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; triển khai có hiệu quả Quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên.

Đối với công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thực hiện nghiêm chỉ thị 35 của Ban Chấp hành Trung ương, các Tiểu ban phục vụ Đại hội cần chủ động, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng yêu cầu, nội dung và tiến độ theo các quy định, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy.

Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cần tập trung khắc phục các chỉ tiêu còn chậm hoặc chưa đạt, để hoàn thành toàn diện và đạt mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024.

Đảng ủy EVNHCMC sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 - 0
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Quốc Bảo (thứ 5 từ phải sang) trao hoa và giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, từ 2019 - 2023

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Quốc Bảo cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động phát huy cao nhất truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, tiếp tục cùng Đảng bộ Tổng công ty nghiêm túc phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên.

B. Trâm
#