Công ty CP đầu tư và công nghệ Vcapital hoạt động tiết kiệm hiệu quả cho ngân sách

- Thứ Năm, 16/05/2024, 11:21 - Chia sẻ

Công ty CP đầu tư và công nghệ Vcapital trong những năm qua là nhà thầu hoạt động tích cực, có nhiều kinh nghiệm liên quan đến ngành điện, tiết kiệm hiệu quả cho ngân sách.

Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Vcapital (Công ty Vcapital) có vốn điều lệ đăng ký hiện tại là 20 tỷ đồng. 

Theo dữ liệu về đấu thầu, trong suốt quá trình hoạt động gần 10 năm, Công ty Vcapital trúng khoảng 27 gói thầu với tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của nhà thầu này khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. trong đó, tổng giá trị các gói thầu trúng với vai trò độc lập là hơn 300 tỷ đồng, tổng giá trị các gói thầu trúng với vai trò liên danh là hơn 700 tỷ đồng. 

Công ty CP đầu tư và công nghệ Vcapital hoạt động tiết kiệm hiệu quả cho ngân sách -0

Cụ thể, ngày 2.2.2024, ông Thái Văn Quang – Phó Giám đốc Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Cung cấp vật tư và dịch vụ thay thế, cải tạo kết cấu khung dầm máy hút than – NMNĐ Vũng Áng 1”.

Công ty Vcapital trúng gói thầu với vai trò liên danh chính, giá trúng thầu là 56.168.796.000 đồng.

Ngày 11.9.2023, ông Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc - Tổng Công ty phát điện 2 đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thay thế hệ thống điều khiển kích từ tổ máy GT3 và GT4 Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ" Công ty Nhiệt điện Cần Thơ.

Công ty Vcapital trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 26.838.981.818 đồng.

Ngày 18.8.2023, ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát điện 1 đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt công trình nâng cấp hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) - Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí - Tổ máy 300 MW (Tổ máy S7) (bao gồm bảo hiểm xây lắp công trình), thuộc Dự án nâng cấp Hệ thống điều khiển nhà máy (DCS) Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí.

Công ty Vcapital trúng gói thầu với vai trò liên danh chính, giá trúng thầu là 106.449.624.600 đồng.

Ngày 1.6.2023, ông Thiên Thanh Sơn - Giám đốc Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân đã ký 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. trong đó, gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ giám sát lắp đặt, cân chỉnh các module trao đổi nhiệt cho bộ sấy không khí trong đại tu S2 NMNĐ Vĩnh Tân 2.

Công ty Vcapital trúng gói thầu với vai trò liên danh phụ, giá trúng thầu là 61.150.100.000 đồng.

Gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt, cân chỉnh thay thế các tấm xúc tác hệ thống SCR trong đại tu S2 NMNĐ Vĩnh Tân 2 do Công ty Vcapital trúng với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 40.687.898.000 đồng, so với giá gói thầu là 41.901.984.520 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 1.214.086.520 đồng.

Ngày 15.10.2021, ông Nguyễn Quang Quảng - Quyền Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 44: Máy khoan d = 250 – 300 mm (01 máy), thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh – Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin.

Công ty Vcapital trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 29.381.000.000 đồng.

Ngày 7.7.2021, ông Thiên Thanh Sơn – Giám đốc Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống SCR phục vụ công tác trung tu Tổ máy S1 NMNĐ Vĩnh Tân 2.

Công ty Vcapital trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 39.552.700.000 đồng.

Ngày 1.7.2020, ông Nguyễn Quang Quảng - Quyền Giám đốc Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 43: Máy khoan D = 250 – 300mm thuộc dự án Khai thác lộ thiên Khu Bắc Bàng Danh – Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin.

Công ty Vcapital trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 58.773.000.000 đồng.

Ngày 21.9.2018, Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự toán Mua sắm bổ sung hàng hoá phục vụ sản xuất Quý IV năm 2018.

Công ty Vcapital trúng gói thầu với vai trò độc lập, giá trúng thầu là 1.609.241.503 đồng.

Minh Dương
#