Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC:

Chú trọng công tác an sinh xã hội

- Thứ Ba, 21/11/2023, 07:58 - Chia sẻ

Ngoài mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu trên thị trường bất động sản - xây dựng, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (Tổng Công ty) cũng không ngừng quan tâm nâng cao đời sống cho người lao động; chú trọng công tác an sinh xã hội.

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

Bên cạnh việc tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, UDIC luôn coi trọng công tác Đảng và hoạt động của các đoàn thể, chăm lo đời sống cả về vật chất, tinh thần cho người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong Tổng Công ty được coi là mục tiêu tiên quyết trong tổ chức Công đoàn Tổng Công ty.

Chú trọng công tác an sinh xã hội -0
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao thư cảm ơn cho đại diện Tổng Công ty tại Lễ phát động Tháng cao điểm "vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2023. Nguồn: ITN

Công đoàn Tổng Công ty đã tham gia góp ý cùng Ban Giám đốc xây dựng cơ chế phối hợp, vận động tuyên truyền để người lao động nhận thức đầy đủ lợi ích của doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động; từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động tham gia tích cực, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Năm 2022, thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, Công đoàn Tổng Công ty tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở triển khai, do đó, việc thương lượng tập thể ở cơ sở đã đi vào thực chất. Số lượng và chất lượng các bản Thỏa ước lao động tập thể ngày càng tăng. Cụ thể, đã có 17/19 đơn vị ký Thỏa ước lao động tập thể; 19/19 đơn vị xây dựng Quy chế đối thoại trong doanh nghiệp, Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Đây là cơ sở để Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Là năm tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Công đoàn Tổng Công ty cũng như các Công đoàn cơ sở đã và đang tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm 2023 của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”; đồng thời theo sát các nhóm nhiệm vụ trọng tâm Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã đề ra. Các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn… cũng được Tổng Công ty triển khai đều khắp, hiệu quả.

Quan tâm đến công tác an sinh xã hội

Trong suốt quá trình phát triển, công tác an sinh xã hội được tập thể lãnh đạo và người lao động trong toàn Tổng Công ty xác định là nhiệm vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Với những việc làm cụ thể, Tổng Công ty đã từng bước hình thành nên một nét văn hóa “doanh nghiệp vì cộng đồng” từ trong ý thức của mỗi cán bộ, công nhân viên.

Tổng Công ty đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội như ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì Biển đảo Việt Nam, Quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, Ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19, trao tặng quà cho đồng bào dân tộc vùng khó khăn…

Khi dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát, từ tháng 3.2020, Tổng Công ty tập trung mọi nguồn lực vật tư, máy móc thiết bị, nhân công trong điều kiện huy động vô cùng khó khăn đã thi công Bệnh viện dã chiến Mê Linh sau 10 ngày làm việc khẩn trương, phục vụ kịp  thời công tác chống dịch của TP. Hà Nội. Năm 2021, Tổng Công ty đã ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố, thể hiện sự quyết tâm và chung sức cùng cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch.

Năm 2022 vừa qua, Tổng Công ty đã hỗ trợ, tổ chức triển khai công tác an sinh xã hội với tổng số tiền trên 425 triệu đồng. Cụ thể, Tổng Công ty đã hỗ trợ Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2022 với số tiền 52 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo 2022 với số tiền trên 156 triệu đồng; trợ cấp cho 16 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 năm 2022; chăm lo đến các đối tượng chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 với số tiền 100 triệu đồng; Công đoàn Tổng Công ty trợ cấp cho gần 97 người lao động trên 29 triệu đồng; tuyên dương gia đình tiêu biểu và trao quà cho các cháu - con của công nhân viên, người lao động Tổng Công ty đạt thành tích cao trong học tập năm 2022 gần 48 triệu đồng…

Năm 2023, Tổng Công ty đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào an sinh xã hội với những hành động thiết thực; hưởng ứng lời kêu gọi, vận động của TP. Hà Nội, tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2023, Tổng Công ty đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của thành phố số tiền 300 triệu đồng.  

Thảo Anh
#