Bảo hiểm PVI: Doanh thu vượt kế hoạch, nhiều gói thầu “trúng giá sát nút”

- Thứ Tư, 15/03/2023, 09:26 - Chia sẻ

Vừa qua, Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) đã tổ chức Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022. Năm vừa qua, doanh thu đạt 12.765 tỷ đồng, hoàn thành 120,2% kế hoạch.

Theo thông tin được công bố, Bảo hiểm PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, dẫn dầu thị trường về Tổng doanh thu và Thị phần bảo hiểm trong đó tổng doanh thu đạt 12.765 tỷ đồng, hoàn thành 120,2% kế hoạch và tăng trưởng 25.1% với hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc đạt 10.032 tỷ đồng, tăng trưởng 21%;

Bảo hiểm PVI đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Lợi nhuận trước thuế với Tổng lợi nhuận và Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cao nhất thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ: Lợi nhuận trước thuế là 680 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch năm 2022.

Bảo hiểm PVI: Doanh thu vượt kế hoạch, nhiều gói thầu “trúng giá sát nút”  -0

Với thành tích xuất sắc đó, Bảo hiểm PVI lần thứ hai liên tiếp là đơn vị lọt Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam giai đoạn 2021 – 2022.

Năm 2022 Bảo hiểm PVI ghi nhận thành công khi tăng vốn điều lệ lên 3.300 tỷ đồng, tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ có vốn, quy mô và hiệu quả lớn nhất thị trường.

Đóng góp vào giá trị doanh thu nêu trên của Bảo hiểm PVI có các gói thầu bảo hiểm mà đơn vị tham gia. Theo tìm hiểu của Báo Đại biểu Nhân dân, lịch sử đấu thầu của Tổng Công ty bảo hiểm PVI cho thấy, doanh nghiệp đã tham gia khoảng hơn 3000 gói thầu, trong đó trúng hơn 2.000 gói thầu. Đáng chú ý, nhiều gói thầu trong đó có tỷ lệ tiết kiệm khá “khiêm tốn”.

Cụ thể, mới đây nhất, ngày 7.2.2023, ông Đỗ Văn Quang, Cục trưởng Cục Kiểm định Hải quan đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ tài sản (thiết bị phân tích) cho Cục Kiểm định hải quan năm 2023.

Đơn vị trúng thầu là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, giá trúng thầu là: 203.713.855 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 203.713.855 VNĐ, giá trúng thầu nêu trên tiết kiệm 0 đồng cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 16.1.2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu bảo hiểm công trình.

Đơn vị trúng thầu là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, giá trúng thầu là 279.603.000 đồng, so với giá gói thầu được công bố là 279.603. 632 đồng, giá trúng thầu chỉ tiết kiệm 632 đồng cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 9.2.2023, ông Nguyễn Anh Minh, tổng giám đốc Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài sản cho nhà xưởng, nhà kho và máy móc thiết bị, công trình năm 2023.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Tổng Công ty Bảo hiểm PVI – Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, giá trúng thầu là: 1.864.987.095 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 1.865.145.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 157.905 (tương đương khoảng 0,01 %) đồng cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 29.12.2022, ông Nguyễn Mạnh Huấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 1 đã ký Quyết định phê duyệt kết quả nhà thầu của gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ tài sản bắt buộc năm 2022 cho CTNĐ Nghi Sơn – EVNGENCO1.

Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty Bảo hiểm PVI, giá trúng thầu là: 15.799.034.534 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 15.897.778.499, giá trúng thầu tiết kiệm 98.743.965 đồng (tương đương giảm 0,63%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 14.2.2023, ông Phạm Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu PTV01: Bảo hiểm xây dựng trong quá trình thi công Gói thầu EC” của Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng.

Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty bảo hiểm PVI với vai trò liên danh phụ, giá trúng thầu là: 16.455.291.261 đồng, so với giá gói thầu được công bố là 16.516.972.000, giá trúng thầu tiết kiệm là 61.680.739 đồng (tương đương giảm 0,38%).

Ngày 17.2.2023, ông Phạm Đức Tuyên, Quyền Giám đốc Công ty nhiệt điện Na Dương – TKV đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 2 Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2023 Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV thuộc công trình thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2023.

Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty Bảo hiểm PVI, giá trúng thầu là: 788.830.015 đồng, so với giá gói thầu được công bố là 788.830.015 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 0 đồng cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 20.2.2023, ông Nguyễn Tri Thức - Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Cung cấp bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và mở rộng rủi ro cho các tài sản tại Bệnh viện Chợ Rẫy”.

Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty Bảo hiểm PVI, giá trúng thầu là: 550.000.000 đồng, so với giá gói thầu được công bố là 550.000.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 0 đồng cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 20.2.2023, ông Lê Văn Huy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Bảo hiểm cháy nổ năm 2022”.

Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty Bảo hiểm PVI, giá trúng thầu là: 1.350.020.581 đồng, so với giá gói thầu được công bố là 1.350.020.581 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 0 đồng cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 22.2.2023, ông Trần Ngọc Trung - Phó giám đốc Ban quản lý dự án PTĐT và ĐTXD công trình dân dụng, thành phố Hải Phòng đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25: Bảo hiểm công trình Thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.

Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty Bảo hiểm PVI cùng liên danh nhà thầu BVI, PTI, và Pjico, giá trúng thầu là: 2.039.000.000 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 2.042.828.257 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 3.828.257 đồng (tương đương giảm 0,19%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 22.2.2023, Tổng công ty Bảo hiểm PVI trúng gói thầu số 15: Bảo hiểm công trình gói thầu số 11-XL với giá trúng thầu là: 12.238.451.000 đồng. So với gói thầu đưa ra là 12.269.124.000 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 30.673.000 đồng (tương đương giảm 0,26%) cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 30.12.2022, Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2023”.

Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty Bảo hiểm PVI, giá trúng thầu là: 705.289.096 đồng, so với giá gói thầu được công bố là 705.289.096 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 0 đồng cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 29.12.2022, Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm PVI – Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Petrolimex - Tổng công ty Cổ Phần Bảo hiểm Bưu Điện đã trúng gói thầu “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2023”. Giá trúng thầu là: 1.628.050.611 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 1.628.050.613 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 2 đồng cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 23.12.2022, Tổng công ty Bảo hiểm PVI đã trúng gói thầu “Mua bảo hiểm cháy nổ năm 2022”.Giá trúng thầu là: 598.839.276 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 598.839.276 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 0 đồng cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 29.12.2022, Tổng công ty Bảo hiểm PVI trúng gói thầu số 01: Mua bảo hiểm cháy nổ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội. Giá trúng thầu là: 722.389.200 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 722.389.200 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 0 đồng cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 28.12.2022, Bệnh viện Hùng Vương đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và rủi ro khác cho bệnh viện Hùng Vương năm 2022 – 2023”.

Đơn vị trúng thầu là Tổng công ty Bảo hiểm PVI, giá trúng thầu là: 276.962.869 đồng, so với giá gói thầu đưa ra là 276.962.869 đồng, giá trúng thầu tiết kiệm 0 đồng cho ngân sách Nhà nước.

Theo các chuyên gia kinh tế, đối với bảo hiểm công trình, nhà thầu chỉ phải thực hiện khi có rủi ro xảy ra. Bởi vậy, nhiều gói thầu nhà thầu trúng thầu nhưng không phải thực hiện, vì thế nhà thầu có thể tính toán rủi ro để giảm giá phù hợp, cạnh tranh với đối thủ. Quan trọng nhất là khi xảy ra rủi ro, nhà thầu trúng thầu có bảo hiểm đúng hay không, hay là lại tìm mọi lý do để không phải thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm, hoặc thực hiện bảo hiểm thấp nhất.

An An
#