Agribank và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết thỏa thuận hợp tác

- Thứ Năm, 25/05/2023, 16:11 - Chia sẻ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đẩy mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn qua các chương trình, Đề án, Dự án do MARD quản lý, chủ trì, triển khai.

Agribank và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết thỏa thuận hợp tác -0
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, mục đích của chương trình hợp tác giữa MARD và Agribank là đẩy mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn qua các chương trình, Đề án, Dự án do MARD quản lý, chủ trì, triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đồng thời thúc đẩy nhanh, hiệu quả và bền vững quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Agribank và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết thỏa thuận hợp tác -2
Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng phát biểu

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng cho biết,  Agribank đang là tổ chức tín dụng hàng đầu trong đầu tư phát triển tam nông và  luôn xác định thị trường nông nghiệp, nông thôn là thị trường đầu tư chiến lược.  Số vốn Agribank đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn lớn nhất, chiếm khoảng 30% tổng nguồn vốn đầu tư tín dụng nông nghiệp nông thôn của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và đã đạt gần 1 triệu tỷ đồng, luôn duy trì 70% tổng vốn đầu tư của Agribank.

Trong những năm qua, Agribank cũng đã tham gia 4 dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải, quản lý tài nguyên bền vững, phát triển cho vay chuỗi giá trị thông minh… với gần 60 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ đồng). Hiện, ngân hàng đang tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 4 dự án khác (khoảng 1.200 tỷ đồng).

Trao đổi và thảo luận về các nội dụng liên quan đến hợp tác hai bên, theo đó, về phía Agribank sẽ tham gia phối hợp, xây dựng các Dự án, Đề án liên quan do MARD quản lý, chủ trì để cấp tín dụng theo quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và của Agribank. Về phía MARD sẽ cung cấp thông tin về các Chương trình, Dự án, Đề án để Agribank thực hiện đánh giá, thẩm định và cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp. Đồng thời, để phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, hai bên có trách nhiệm phổ biến các nội dung của Thỏa thuận đến các đơn vị trực thuộc có liên quan.

Agribank và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết thỏa thuận hợp tác -1
Toàn cảnh Lễ ký kết

Trong khuôn khổ sự kiện, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); giữa Agribank với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Cục  Kinh tế hợp tác); giữa Cục Kinh tế hợp tác với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ là tiền đề để tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Agribank với Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn cùng hướng đến hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đức Kiên
#